Nghị định 215/2013/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính

 
 
Văn bản đang xem
Nghị định 215/2013/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính

 

 

Văn bản đang xem

Nghị định 215/2013/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
 
Văn bản đang xem
Nghị định 215/2013/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính