Nghị định 219/2013/NĐ-CP quản lý vay, trả nợ nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh

 
Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Văn bản đang xem
Nghị định 219/2013/NĐ-CP quản lý vay, trả nợ nước ngoài của DN không được Chín

 

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 219/2013/NĐ-CP quản lý vay, trả nợ nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Văn bản đang xem
Nghị định 219/2013/NĐ-CP quản lý vay, trả nợ nước ngoài của DN không được Chín