Nghị định 27/2014/NĐ-CP chi tiết thi hành về lao động là người giúp việc gia đình

 

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chương 3. TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Chương 4. THỜI

 

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chương 3. TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Chương 4. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Chương 5. AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Chương 6. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Chương 7.  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 27/2014/NĐ-CP chi tiết thi hành về lao động là người giúp việc gia đình

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chương 3. TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Chương 4. THỜI