Nghị định 29/2012/NĐ-CP tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

 
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Chương 3. SỬ DỤNG VIÊN CHỨC
Chương 4.

 

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Chương 3. SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

Chương 4. QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 29/2012/NĐ-CP tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Chương 3. SỬ DỤNG VIÊN CHỨC
Chương 4.