Nghị định 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước

 
 
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
 
Chương II. TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC
 
Chương III. TRÁCH NHIỆ

 

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Chương II. TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC

 

Chương III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN VÀ KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 

Chương IV. THANH TRA, KIỂM TRA, BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Chương V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
 
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
 
Chương II. TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC
 
Chương III. TRÁCH NHIỆ