Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm

 
Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM
Chương 3. BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC

 

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2. CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

Chương 3. BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

Chương 4. CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Chương 5. KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU

Chương 6. GHI NHÃN THỰC PHẨM

Chương 7. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Chương 8. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Chương 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM
Chương 3. BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC