Nghị định 43/2014/NĐ-CP chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

 
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2.

Chương 2.

HỆ THỐNG TỔ

 

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2.


Chương 2.

HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ DỊCH VỤ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Chương 3. QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


Chương 3. QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chương 4.


Chương 4.

THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chương 5. ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN


Chương 5. ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN

SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chương 6.


Chương 6.

CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤT

Chương 7. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI


Chương 7. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Chương 8.


Chương 8.

THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Chương 9. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM


Chương 9. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM

PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI KHI THI HÀNH CÔNG VỤ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Chương 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Chương 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 43/2014/NĐ-CP chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2.

Chương 2.

HỆ THỐNG TỔ