Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. NỘI DUNG VÀ CÁCH GHI NHÃN HÀNG HÓA
 
Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II. NỘI DUNG VÀ CÁCH GHI NHÃN HÀNG HÓA

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. NỘI DUNG VÀ CÁCH GHI NHÃN HÀNG HÓA
 
Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN