Nghị định 88/2010/NĐ-CP quy định, hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung

 
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
Chương 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ BẰNG BẢO HỘ

 

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2. TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

Chương 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ BẰNG BẢO HỘ

Chương 5. ĐẠI DIỆN QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 88/2010/NĐ-CP quy định, hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
Chương 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ BẰNG BẢO HỘ