Nghỉ khám thai có được hưởng lương không?

Khi mang thai lao động nữ được nghỉ khám thai. Nhiều lao động nữ quan tâm khi nghỉ khám thai thì có được hưởng lương không? Ngày nghỉ khám thai có bị trừ vào ngày nghỉ phép năm không?

Nghỉ khám thai được công ty trả

Khi mang thai lao động nữ được nghỉ khám thai. Nhiều lao động nữ quan tâm khi nghỉ khám thai thì có được hưởng lương không? Ngày nghỉ khám thai có bị trừ vào ngày nghỉ phép năm không?

Nghỉ khám thai được công ty trả lương không?

Câu hỏi: Chào HieuLuat, tôi đang đóng bảo hiểm xã hội theo công ty nơi tôi làm việc. Hiện nay, tôi đang mang thai. Trong thời gian nghỉ khám thai, tôi không được công ty trả lương. Tôi muốn HieuLuat giải đáp giúp tôi công ty làm như vậy có đúng không?

Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

Theo đó, nghỉ khám thai là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội. 

Căn cứ điểm a và điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Và theo quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 thì thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (nghỉ khám thai là một trong những chế độ bảo hiểm xã hội) thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Do vậy, từ các căn cứ pháp luật nêu trên, lao động nữ có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không được công ty trả lương trong thời gian nghỉ đi khám thai, thay vào đó, lao động nữ sẽ được Bảo hiểm xã hội chi trả.

Tuy nhiên, trừ trường hợp ngoại lệ sau:

– Nếu thời gian lao động nữ nghỉ khám thai trùng vào ngày nghỉ hàng năm thì theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động vẫn phải trả lương cho họ;

– Hoặc giữa người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận trong thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động vẫn chi trả lương cho người lao động (theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Lao động 2019).

Kết luận: Vì bạn chưa cung cấp đầy đủ thông tin cho chúng tôi nên chúng tôi chưa thể khẳng định việc công ty không trả lương cho bạn vào những ngày nghỉ khám thai là đúng chưa. Có thể phát sinh hai trường hợp sau đây:

–  Nếu ngày nghỉ khám thai của bạn không trùng vào ngày nghỉ hằng năm thì việc công ty không trả lương cho bạn là đúng.

Nghỉ khám thai có bị trừ ngày nghỉ phép năm không?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Tôi là lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty từ tháng 2/2020 và đóng bảo hiểm xã hội kể từ thời điểm đó. Hiện, tôi đang mang thai được 3 tháng. Thời gian khám thai gần đây nhất của tôi đã bị công ty trừ vào ngày nghỉ phép hàng năm của tôi. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, công ty làm như vậy có đúng không?

Trân trọng cảm ơn.

Theo quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Từ căn cứ này, nghỉ khám thai là một chế độ được dành cho lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thời gian nghỉ khám thai được tính theo ngày làm việc.

Căn cứ Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ được Bảo hiểm xã hội chi trả cho những ngày nghỉ khám thai. Mức chi trả phụ thuộc vào lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của họ.

Mặt khác, ngày phép năm hay ngày nghỉ hằng năm là thời gian người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương (theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019).

Do đó, việc công ty trừ ngày nghỉ khám thai của bạn vào ngày nghỉ hằng năm là không đúng pháp luật.

Ngoại lệ, công ty được trừ thời gian nghỉ khám thai của bạn vào thời gian nghỉ hằng năm nếu bạn xin nghỉ khám thai vào ngày nghỉ hằng năm của mình.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về nghỉ khám thai hưởng bao nhiêu lương? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Hồ sơ nghỉ khám thai hưởng bảo hiểm xã hội

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

22/03/2022

22/03/2022

22/03/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Khi mang thai lao động nữ được nghỉ khám thai. Nhiều lao động nữ quan tâm khi nghỉ khám thai thì có được hưởng lương không? Ngày nghỉ khám thai có bị trừ vào ngày nghỉ phép năm không?

Nghỉ khám thai được công ty trả