Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

Văn bản đang xem
Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

Văn bản đang xem

Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Văn bản đang xem
Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính