Nghị quyết 151/NQ-CP bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại

Văn bản đang xem
Nghị quyết 151/NQ-CP bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại

Bản quyền 2021 b

Văn bản đang xem

Nghị quyết 151/NQ-CP bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Văn bản đang xem
Nghị quyết 151/NQ-CP bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại

Bản quyền 2021 b