Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội tỉnh Bình Dương

Văn bản đang xem
Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội tỉnh Bình Dương

Bản quyền 2021 bởi

Văn bản đang xem

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội tỉnh Bình Dương

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Văn bản đang xem
Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội tỉnh Bình Dương

Bản quyền 2021 bởi