Nghị quyết 19/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2021

CHÍNH PHỦ
______

Số: 19/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

CHÍNH PHỦ

______

Số: 19/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021

________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021, tổ chức vào ngày 02 tháng 02 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

1. Về tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2021; tình hình và giải pháp cấp bách phòng, chống đại dịch Covid-19; công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; về kịch bản, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, tạo thêm động lực mới, khí thế mới, niềm tự hào, tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, vào sự nghiệp đổi mới, tương lai tươi sáng của đất nước. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên toàn cầu, tình hình kinh tế – xã hội tháng đầu năm 2021 vẫn duy trì đã phục hồi với nhiều dấu hiệu khởi sắc. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng. Thị trường tiền tệ tương đối ổn định; mặt bằng lãi suất tiếp tục xu hướng giảm, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Thu ngân sách nhà nước của hầu hết các địa phương bảo đảm tiến độ thực hiện dự toán mà Quốc hội giao. Xuất nhập khẩu duy trì mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 54,1 tỷ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó xuất siêu 1,3 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả nổi bật; giải ngân năm 2020 đạt 452,4 nghìn tỷ đồng, bằng 96,13% kế hoạch, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; giải ngân tháng 01 bằng 3,25% kế hoạch năm 2021; các bộ, cơ quan, địa phương đã giao chi tiết vốn kế hoạch năm 2021 đạt 89%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 22,2%, trong đó ngành chế biến, chế tạo đạt 27,2%. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm của người dân và xuất khẩu. Nguồn hàng hóa được chuẩn bị dồi dào, phong phú, đa dạng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình đăng ký doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, trong tháng có trên 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,9% và số lao động đăng ký mới tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2020; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây, phản ánh niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế đất nước. Nhiều chương trình, hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp được thúc đẩy mạnh mẽ. Công tác thông tin, truyền thông về Đại hội Đảng và về công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, công tác chuẩn bị, chăm lo Tết cho người dân được quan tâm, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, khu vực bị phong tỏa do dịch. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được chú trọng.

Trước sự xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 biến thể mới trong cộng đồng tại một số địa phương, với tinh thần hành động thần tốc, “chống dịch như chống giặc”, nhiều cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và các địa phương, nhất là các địa phương xuất hiện ổ dịch đã khẩn trương, trách nhiệm triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả với quyết tâm nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh lây lan, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị.

Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội, các tình nguyện viên và các địa phương Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Gia Lai đã chủ động, quyết liệt kích hoạt nhiều biện pháp mạnh mẽ, triển khai kịp thời Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và đạt kết quả bước đầu quan trọng. Đến nay mặc dù tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh tiếp tục gia tăng do sự lây lan nhanh và mạnh của các chủng biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 ở nhiều quốc gia và ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta cả trước mắt và lâu dài. Trong bối cảnh đó, để tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch; không ngừng đổi mới tư duy phát triển, cách nghĩ, cách làm, đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp, quyết tâm đưa đất nước vượt qua thử thách, vững bước đi lên, sớm hiện thực hóa mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

a) Về nhiệm vụ phòng, chng dịch Covid-19:

– Các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình, chủ động xây dựng các kịch bản, tình huống, chuẩn bị mọi phương án và các biện pháp phù hợp để sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả, bảo đảm phát hiện nhanh, hành động quyết liệt hơn để dập dịch triệt để trong thời gian ngắn nhất, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lan rộng. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; các biện pháp chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế.

– Các địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch, chịu trách nhiệm về công tác này trên địa bàn, trong đó ưu tiên thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chủ động các phương án ứng phó với các cấp độ của dịch; rà soát kỹ các trường hợp đi về từ vùng dịch; mở rộng xét nghiệm, phát hiện sớm ca lây nhiễm để khoanh vùng, dập dịch kịp thời, không để lây lan trên diện rộng; bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng; không tập trung đông người.

– Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ các lực lượng trên địa bàn thực hiện nghiêm việc cách ly y tế; tăng cường năng lực lấy mu, xét nghiệm nhanh; kiểm soát các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường biển, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn nhập cảnh trái phép; tổ chức việc cách ly đối với cán bộ ngoại giao và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh theo đúng quy định; tăng cường hỗ trợ chuyên môn, năng lực điều trị tại các địa phương, cơ sở y tế; chú trọng phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở lưu trú, công sở, trụ sở, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,…; bảo đảm an sinh xã hội, cung ứng đủ hàng hóa, lương thực, sinh phẩm y tế; tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa (kể cả ra vào vùng dịch) gắn với bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch; tạm dừng lễ hội, sự kiện đông người không cần thiết; thực hiện nghiêm túc khai báo y tế bắt buộc đối với người đến từ vùng dịch và đẩy mạnh khai báo y tế toàn dân.

– Bộ Y tế khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương án mua vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 của nước ngoài phù hợp với điều kiện của Việt Nam để người dân sớm tiếp cận trong quý I năm 2021; tiếp tục đẩy nhanh nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm vắc-xin Covid-19 trong nước, ưu tiên sử dụng vắc-xin trong nước nếu bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn, giá cả.

– Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Y tế, các cơ quan thông tấn, báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh kịp thời, chính xác để người dân đề cao cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, lo lắng; khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là không đeo khẩu trang nơi công cộng; triển khai cài đặt các ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 để chủ động phòng ngừa; thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc hoặc đi, về từ vùng có dịch.

b) Về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội:

– Từng bộ, ngành, địa phương khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo quyết liệt, triển khai kịp thời chương trình hành động thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2021, kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 và 10 năm 2021-2030.

– Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, trong đó thúc đẩy ba không gian kinh tế trong bối cảnh hiện nay, đó là: kinh tế trong nước với thị trường gần 100 triệu dân; kinh tế quốc tế với việc khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết; kinh tế số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong khu vực và thế giới để thu hút mạnh mẽ đầu tư. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, cải cách mạnh mẽ, thực chất hơn nữa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, tận dụng thời cơ thu hút các dòng vốn đầu tư, nhất là những tập đoàn công nghệ lớn; thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn kinh tế nhà nước đang gặp khó khăn. Tập trung hoàn thiện, triển khai các đề án lớn về kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, trung tâm tài chính quốc tế tại các thành phố lớn. Chú trọng triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp, nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có vốn ODA; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện.

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo tổ chức tốt công tác cung ứng, đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế, đồng thời tích cực triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống. Cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán thẻ ngân hàng ổn định, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thanh toán trong dịp Tết.

– Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động rà soát các giải pháp điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, căn cứ vào diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và tình hình tác động của dịch bệnh để đề xuất việc thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi vay, hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các chính sách tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, cập nhật các xu thế, các mô hình kinh tế mới, chính sách và chiến lược của các nước có tác động lớn đến nước ta; khẩn trương hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, báo cáo Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, báo cáo Chính phủ về việc giảm số tiền ký quỹ của doanh nghiệp lữ hành.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định.

– Thành lập Tổ công tác đặc biệt do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Tổ trưởng, thành phần gồm lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và một số cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh gặp vướng mắc trong thời gian dài tại các bộ, ngành, địa phương.

– Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện đảng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng hợp lý; phát triển thương mại điện tử. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu thực phẩm, phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, kết nối, mở rộng thị trường, đối tác qua các nền tảng số, nền tảng thương mại điện tử lớn và các mạng phân phối nước ngoài. Giải quyết chủ động, hài hòa quan hệ thương mại với các nước, đối tác lớn. Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác và tận dụng ưu đãi, cơ hội từ các FTA; tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các ngành công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các kênh phân phối sản phẩm hàng hóa Việt Nam, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

– Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các dự án, công trình giao thông quan trọng, nhất là 02 dự án thành phần của tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông chuyển sang đầu tư công đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 1213/NQ- UBTVQH14 ngày 04 tháng 02 năm 2021 để khởi công trong tháng 6 năm 2021 và các dự án thành phần còn lại; khẩn trương đưa vào vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông bảo đảm an toàn, hiệu quả. Cùng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan và các hiệp hội, doanh nghiệp có phương án ứng phó trước tình trạng khan hiếm container, không để gián đoạn xuất khẩu.

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; kịp thời có phương án hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết, không để gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến người lao động và cập nhật tình hình, nhu cầu lao động nước ngoài.

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống với tinh thần nông nghiệp là “trụ đỡ” của nền kinh tế, nhất là trong lúc khó khăn, coi đây là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Phối hợp với Bộ Công Thương triển khai mạnh mẽ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mực nước, tình hình xâm nhập mặn, hạn hán để có phương án tích cực, chủ động phòng, chống hạn hán phục vụ sản xuất, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi; bảo vệ rừng và phát triển rừng, xây dựng, triển khai hiệu quả sáng kiến trong mới 01 tỷ cây xanh; tổ chức Tết trồng cây tại các địa phương ngay sau Tết Nguyên đán.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thúc đẩy hoàn thành việc lập, phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn giai đoạn 2021 – 2030 bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển ngành với quy hoạch tổng thể. Trong đó, việc xây dựng quy hoạch phát triển sơ đồ điện VIII phải bảo đảm minh bạch, công khai, chặt chẽ.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Quốc hội phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; xây dựng, hoàn thiện Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, bảo đảm chất lượng, tiến độ, trình Chính phủ.

– Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, bảo đảm chất lượng, tiến độ, trình Chính phủ.

– Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác bầu cử để bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Bộ Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ.

– Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19; chủ động đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch.

c) Về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021:

– Các Bộ, cơ quan, địa phương cần kết hợp vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm các điều kiện để người dân đón Tết với tinh thần không để ai thiếu Tết, mọi gia đình đều có Tết, đặc biệt là đối tượng chính sách, người nghèo, vùng thiên tai, vùng sâu, vùng xa, vùng bị phong tỏa do dịch. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2021.

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời, đúng quy định cho người lao động trong dịp Tết; không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

– Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ động theo dõi, nắm tình hình trả lương, thưng Tết của đơn vị, doanh nghiệp; chỉ đạo cơ quan lao động địa phương phối hợp với tổ chức công đoàn cung cấp có giải pháp bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết.

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương chủ động chỉ đạo chấn chỉnh việc tổ chức lễ hội và các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao theo chức năng, nhiệm vụ dược giao nắm chắc tình hình, dự báo kịp thời, chính xác các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị; chủ động phương án, kế hoạch đấu tranh với các thế lực thù địch, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tình trạng buôn bán pháo nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, triệt phá các đường dây đưa hàng hóa trái phép vào Việt Nam.

– Trong thời gian nghỉ Tết, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên nắm tình hình, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 267/VPCP-TH ngày 12 tháng 01 năm 2021 và 627/VPCP-TH ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thường trực Chính phủ tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vào ngày 17 tháng 2 năm 2021 (tức ngày mùng 6 Tết); chủ động xử lý theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền.

– Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không dùng ngân sách nhà nước, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi. Triển khai công việc ngay sau Tết, không để công việc bị gián đoạn, đình trệ.

d) Về kịch bản, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, hoàn thiện kịch bản, các giải pháp và thường xuyên kiểm điểm, đánh giá thực hiện, trong đó lưu ý: tiếp tục nhất quán thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đồng thời thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục chủ động bố trí nguồn lực, triển khai các giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

2. Về kết quả công tác điều hành giá năm 2020 và định hướng công tác điều hành giá năm 2021

Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 655/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.

3. Về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Chính phủ thống nhất:

– Thông qua nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và thực hiện công bố Báo cáo theo quy định.

– Đồng ý đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc không ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 cho giai đoạn tiếp theo mà thực hiện lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp vào Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 và cho giai đoạn tiếp theo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

4. Về đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Chính phủ thống nhất thông qua nguyên tắc và các nội dung cơ bản của dự thảo Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Đối với Đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính, Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); dự án Luật Dân số và dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Chỉ xem xét, đưa vào Chương trình khi được Chính phủ thông qua theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về Đề nghị nêu trên, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính (Báo cáo số 08/BC-BTC ngày 01 tháng 02 năm 2021) về việc bổ sung các nội dung vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Giao Bộ Tài chính hoàn thiện và ký tắt dự thảo Nghị định, phối hợp với Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trước ngày 20 tháng 02 năm 2021.

6. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ giao và ban hành văn bản quy định chi tiết

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hoàn thiện, trình các đề án, nhiệm vụ giao đang nợ đọng, nhất là các đề án, nhiệm vụ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng, có liên quan đến hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

– Đối với các văn bản quy định chi tiết đang nợ đọng: Yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành trước ngày 25 tháng 02 năm 2021 để không gây khó khăn, lúng túng trong việc thực hiện Luật, Nghị quyết đã có hiệu lực.

– Đối với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật, Nghị quyết có hiệu lực trong thời gian tới: Yêu cầu các bộ, cơ quan tập trung nguồn lực, tích cực xây dựng, bảo đảm trình ban hành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, không để phát sinh nợ đọng mới.

7. Về tình hình triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ

– Các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, đề án chuyển đổi số của bộ, tỉnh theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, kết nối, cung cấp, chia sẻ dữ liệu chỉ tiêu kinh tế – xã hội với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm tra, đối soát và cung cấp dữ liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu tại các công văn số 7798/VPCP-KSTT ngày 18 tháng 9 năm 2020 và số 10362/VPCPKSTT ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

– Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị quyết số 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

– Các bộ, cơ quan theo phân công tiếp tục đẩy mạnh triển khai và hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai./.

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
– Lưu: Văn thư, TH (2b).VHTM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản đang xem

Nghị quyết 19/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

CHÍNH PHỦ
______

Số: 19/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập