Nghị quyết 32/2016/QH14 thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Đây là một trong những mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết số 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp được Quốc hội ban hà

Đây là một trong những mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết số 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp được Quốc hội ban hành ngày 23/11/2016.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân khu vực nông thôn cả nước tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015; cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống người dân nông thôn như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, vệ sinh môi trường. Cũng đến năm 2020, có 15000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; thúc đẩy và nhân rộng các mô hình liên doanh, liên kết có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm dưới 40%; nâng cao hiệu quả chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn…

Cũng theo Nghị quyết này, sẽ có chính sách bảo hiểm gắn với tái bảo hiểm sản phẩm nông nghiệp áp dụng cho các loại sản phẩm nông nghiệp chủ yếu.

Đáng chú ý, Nghị quyết nhấn mạnh tới việc các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý nợ đọng cơ bản dứt điểm trước năm 2019, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản mới; riêng các địa phương tự cân đối ngân sách phải chủ động bố trí ngân sách địa phương để cơ bản xử lý dứt điểm số nợ đọng trước tháng 6/2018. Đặc biệt, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân người đứng đầu để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, nợ đọng xây dựng cơ bản sai quy định, có hành vi tham nhũng, trục lợi trong thực hiện Chương trình mới. 

Văn bản đang xem

Nghị quyết 32/2016/QH14 thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Đây là một trong những mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết số 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp được Quốc hội ban hà