Nghị quyết 99/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019

CHÍNH PHỦ

————-

Số:
99/NQ-CP

CHÍNH PHỦ

————-

Số:
99/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019

———-
CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019, tổ chức vào ngày 05 tháng 11 năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực; các tổ chức quốc tế đánh giá, nhận định lạc quan về phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo tăng trưởng thấp. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, CPI bình quân 10 tháng tăng 2,48%, thấp nhất trong 3 năm gần đây. Thị trường tiền tệ, mặt bằng lãi suất, tỷ giá, thị trường ngoại tệ ổn định, thanh khoản được đảm bảo; cơ cấu tín dụng chuyển biến tích cực, tín dụng cho một số ngành động lực tăng trưởng kinh tế tăng khá. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 7,4% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tăng 7,4%, xuất siêu đạt 7 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 16,2%, cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (3,9%). Cả nước có 114,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,4,%. Khu vực nông nghiệp duy trì đà phát triển, dịch tả lợn Châu Phi đã được kiểm soát tại nhiều địa phương. Khu vực công nghiệp và dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp tăng 9,5% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng tăng 1,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,8%; khách quốc tế trong tháng đạt kỷ lục, trên 1,6 triệu lượt người, nâng tổng số khách quốc tế trong 10 tháng đạt 14,5 triệu lượt người, tăng 13%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường tiếp tục được quan tâm. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” lan tỏa trong xã hội. Đời sống dân cư được cải thiện, nhất là khu vực nông thôn nhờ kết quả từ Chương trình xây dựng nông thôn mới; số hộ thiếu đói giảm 33,8%. Chất lượng giáo dục đại học xếp thứ 68/196 quốc gia trên thế giới. Thông tin, tuyên truyền bảo đảm kịp thời, chủ động. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm. Chính phủ biểu dương các bộ, ngành, địa phương và đồng bào trong vùng thiên tai bão lũ đã tích cực phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức trước những biến động khó lường của thị trường thế giới, xu hướng bảo hộ thương mại và suy giảm tăng trưởng, thương mại, đầu tư quốc tế. Nội tại nền kinh tế nước ta còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn thấp. Tăng trưởng một số ngành công nghiệp động lực giảm. Giá một số mặt hàng nông sản giảm mạnh. Môi trường kinh doanh của Việt Nam mặc dù tiếp tục được cải thiện nhưng theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, xếp hạng của Việt Nam giảm 1 bậc so với năm 2019. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và hoàn tất thủ tục giải thể tăng so với cùng kỳ. Tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Một số vấn đề xã hội phát sinh gây lo lắng, bức xúc dư luận trong xã hội như: đưa người đi nước ngoài bất hợp pháp, lừa đảo đất đai, ô nhiễm không khí…

Trong hai tháng cuối của năm 2019, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết tâm tháo gỡ, xử lý kịp thời những vướng mắc, hoàn thành thắng lợi toàn diện tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 2019, tạo dư địa chính sách cho năm 2020; tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế; cải cách hành chính, tiếp tục cắt, giảm thực chất điều kiện kinh doanh không cần thiết; chú trọng thực hiện một số nội dung sau:

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và thị trường tiền tệ quốc tế, đánh giá, dự báo tác động để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. Quyết liệt triển khai các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, nhất là những ngân hàng thương mại yếu kém, giữ vững sự ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về phương án tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư đầu mối phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc triển khai Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Khẩn trương trình Chính phủ Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị và Chiến lược thu hút FDI theo tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Bộ Giao thông vận tải, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, trình Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2019. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019.

– Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại thị trường chứng khoán, theo dõi, đánh giá các dòng vốn đầu tư, nhất là đầu tư gián tiếp qua thị trường chứng khoán; đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ rủi ro chuyển vốn, rút vốn ra nước ngoài. Khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Cùng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập trung xử lý vướng mắc liên quan đến việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất trong phương án cổ phần hóa, quản lý chặt tài sản nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí.

– Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi sát, cập nhật, đánh giá đầy đủ các tác động của căng thẳng thương mại, đưa ra các giải pháp, kịch bản, đối sách phù hợp và kịp thời. Đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết; đồng thời tập trung phát triển thị trường trong nước, triển khai các chương trình thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, nhất là dịp cuối năm. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính (Văn phòng Ban Chỉ đạo 389) triển khai tích cực Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, hướng dẫn, khuyến cáo có phương án tái đàn hợp lý, tiêu thụ thuận lợi, bảo đảm nguồn cung thịt cho các dịp lễ, Tết cuối năm. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ thẻ vàng của EC cho thủy sản.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề xuất lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước.

– Bộ Giao thông vận tải tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Phối hợp với Bộ Công an thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

– Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ động đổi mới cách làm, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho các tập đoàn, tổng công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

– Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các Nghị định số: 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư vốn thành công ty cổ phần và 100% vốn điều lệ; 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, thẩm định chặt chẽ, công khai, khách quan, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa mới; báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện Điểm c Khoản 1 Điều 32 Luật Giáo dục năm 2019 từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 để hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn sách giáo khoa kịp triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 theo đúng lộ trình quy định của Quốc hội.

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, có giải pháp bảo đảm cho trẻ em được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em.

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch văn hóa, giới thiệu các lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc, thu hút khách du lịch; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh chất lượng dịch vụ du lịch, bảo đảm an toàn, an ninh du lịch ở các điểm lễ hội, điểm thu hút nhiều khách du lịch. Tăng cường kiểm tra công tác đầu tư xây dựng và khai thác các điểm di tích, di sản, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm.

– Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ trong xử lý vụ việc 39 người tử vong tại Anh; kêu gọi các nước cùng chung tay đấu tranh, ngăn chặn, lên án mạnh mẽ hoạt động di cư bất hợp pháp; thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không để các đối tượng lừa đảo dụ dỗ người dân xuất cảnh trái phép.

– Bộ Công an chỉ đạo lực lượng đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, chú trọng địa bàn chiến lược, trọng điểm. Có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, lừa đảo kinh doanh đa cấp, lừa đảo trong chuyển nhượng đất đai, sử dụng công nghệ để lừa đảo, giả danh cơ quan thực thi pháp luật và vi phạm pháp luật do người nước ngoài gây ra tại Việt Nam…

– Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành. Chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, tạo niềm tin và không khí phấn khởi trong nhân dân; kịp thời phản bác thông tin xấu, độc, sai sự thật, tạo đồng thuận xã hội.

– Các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ khẩn trương xây dựng nội dung cụ thể thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi cần đưa vào dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm liên quan đến ngành, lĩnh vực theo dõi; gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

2. Yêu cầu đối với kỳ họp Quốc hội:

Các thành viên Chính phủ chủ động theo dõi, nắm bắt những vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm, kịp thời cung cấp thông tin, trả lời, giải trình đầy đủ, cụ thể.

3. Về việc ứng trước kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chính phủ thống nhất ứng trước 24,12 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020 cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Hệ thống kiểm tra, kiểm soát an ninh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối trong kế hoạch đầu tư năm 2020 để thu hồi số vốn ứng trước của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trên; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

4. Về Báo cáo đánh giá tác động chính sách không áp dụng quy định dự án khởi công mới có quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch

Chính phủ thống nhất: Đối với việc giao kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2019, cho phép bố trí kế hoạch năm 2020 cho những dự án sử dụng nguồn dự phòng chung, dự phòng 10% tại bộ, ngành, nguồn điều chỉnh nội bộ, nguồn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia có quyết định đầu tư, quyết định chuẩn bị đầu tư, quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư sau ngày 31 tháng 10 năm 2019; các dự án khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ và pháp luật về đầu tư công. Đối với việc giao kế hoạch vốn đầu tư công từ năm 2020 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

5. Về đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị định trước ngày 30 tháng 11 năm 2019 trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

6. Về Dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

7. Về một số nội dung lớn và giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội đối với Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về một số nội dung lớn và giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội đối với Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Giao Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo trình Quốc hội. Ban soạn thảo chủ động phối hợp với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Bộ Luật này; chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi cần thiết.

8. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tháng 10 năm 2019

a) Về chương trình công tác:

Các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo để hoàn thành 40/373 đề án nợ đọng. Đồng thời bảo đảm tiến độ Chương trình công tác tháng 11 (58 đề án), tháng 12 năm 2019 (79 đề án).

b) Về văn bản quy định chi tiết:

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan theo nhiệm vụ được phân công trực tiếp chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện 10 Nghị định còn nợ đọng, không để nợ kéo dài và tạo khoảng trống pháp lý. Chủ động xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành 16 Nghị định trước ngày 15 tháng 11 năm 2019 để có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, ban hành 12 Nghị định trước ngày 15 tháng 5 năm 2020 để có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và 33 Thông tư của các Bộ.

c) Về chỉ số môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành:

– Các bộ, ngành đánh giá nguyên nhân giảm bậc hoặc xếp hạng thấp và chịu trách nhiệm cải thiện từng chỉ số thành phần. Tổ công tác tăng cường hoạt động kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ này.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng về tiếp tục đẩy mạnh cải thiện Môi trường kinh doanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

– Bộ Tài chính cải cách mạnh mẽ thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; chủ trì xây dựng Đồ án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch…), bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm, trình Chính phủ trong Quý 1 năm 2020.

Trong tháng 11 năm 2019, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp. với các bộ rà soát, đề xuất xử lý các vướng mắc do quy định của các luật, pháp lệnh báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát, đề xuất xử lý các vướng mắc do quy định của các Nghị định, Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn.

– Đối với các mặt hàng còn chịu nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan, yêu cầu xử lý theo hướng:

+ Ra đa: Miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với ra đa. Giao cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ, giấy tờ nộp cho Hải quan, làm căn cứ kiểm tra, thông quan hàng hóa cho đến khi sửa đổi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

+ Hệ thống lạnh: Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, sửa đổi các văn bản có liên quan theo hướng chuyển kiểm tra chuyên ngành hệ thống lạnh từ trước thông quan sang hậu kiểm sau thông quan; Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, sửa đổi quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Khoản 2a, 2b, 2c Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP theo hướng giao cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ, giấy tờ nộp để kiểm tra, thông quan hàng hóa.

+ Một số nguyên liệu sản xuất nước giải khát: Giao Bộ Công Thương rà soát, cắt giảm sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ vừa phải kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch để thống nhất một đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra chuyên ngành.

+ Sữa chế biến và sản phẩm chế biến từ sữa: Giao Bộ Công Thương chủ trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với sữa chế biến và sản phẩm chế biến từ sữa theo hướng chỉ định các cơ quan thú y vùng, cơ quan kiểm dịch động vật vùng có đủ điều kiện, năng lực thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng này. Cơ quan được chỉ định thực hiện đồng thời việc kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch theo quy định.

+ Bột, tinh bột có nguồn gốc từ thực vật: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu đối với bột, tinh bột. Bộ Công Thương rà soát, cắt giảm các mặt hàng này trong danh mục các mặt hàng phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

+ Chất hỗ trợ chế biến Casein: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, loại bỏ các sản phẩm, hàng hóa là chất hỗ trợ chế biến Casein ra khỏi danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

+ Dược liệu: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với các mặt hàng dược liệu phải kiểm dịch.

– Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

9. Về việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng tự nhiên là rừng phòng hộ sang mục đích khác để thi công nắn tuyến đường phục vụ việc vận chuyển máy móc, thiết bị khắc phục khẩn cấp hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra tại công trình thủy điện Đắk Sin 1, tỉnh Đắk Nông

Chính phủ thống nhất với báo cáo về việc chuyển mục đích sử dụng 0,408 ha diện tích rừng tự nhiên là rừng phòng hộ sang mục đích khác để thi công nắn tuyến đường phục vụ việc vận chuyển máy móc, thiết bị khắc phục khẩn cấp hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra tại công trình thủy điện Đắk Sin 1, tỉnh Đắk Nông theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã được thực hiện theo quy định Khoản 4 Điều 3 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

10. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử theo kế hoạch.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, khẩn trương phê duyệt thiết kế sơ bộ và điều chỉnh Nghiên cứu khả thi trong tháng 11 năm 2019; hướng dẫn triển khai cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương để tích hợp thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia./.

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg;

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;

– Lưu: Văn thư, TH (2b).B

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản đang xem

Nghị quyết 99/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

CHÍNH PHỦ

————-

Số:
99/NQ-CP