Nghỉ thai sản có được hưởng thu nhập tăng thêm không?

Thu nhập tăng thêm là nguồn tiền chi trả thêm, bổ sung thêm ngoài lương cho cán bộ, viên chức, công chức, người lao động. Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nguồn thu khác nhau nên mức thu nhập tăng thêm được chi trả cho cán bộ, công chức, vi

Thu nhập tăng thêm là nguồn tiền chi trả thêm, bổ sung thêm ngoài lương cho cán bộ, viên chức, công chức, người lao động. Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nguồn thu khác nhau nên mức thu nhập tăng thêm được chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động là khác nhau.

Người lao động nghỉ thai sản có được hưởng thu nhập tăng thêm không?

Câu hỏi: Xin chào HieuLuat, tôi hiện đang là nhân viên của công ty sản xuất. Hai tháng nữa tôi bắt đầu nghỉ thai sản, vậy HIeuLuat cho tôi được biết, trong thời gian nghỉ thai sản tôi có được hưởng thu nhập tăng thêm không? Xin cảm ơn.

Chào bạn, HieuLuat đã tiếp nhận toàn bộ câu hỏi của bạn. Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi của bạn như sau:

Trước hết, thu nhập tăng thêm được hiểu là phần chi trả thêm cho người lao động theo quy chế/nội quy của từng doanh nghiệp. Khoản thu nhập tăng thêm này thường được chi trả cho người lao động căn cứ theo thời gian làm việc thực tế của họ tại doanh nghiệp. Doanh thu, quy chế thu chi giữa các doanh nghiệp là không giống nhau, do đó, thu nhập tăng thêm chi trả cho người lao động cũng khác nhau.

Căn cứ Điều 21, Điều 90 Bộ luật Lao động 2019, khoản thu nhập tăng thêm (khoản bổ sung lương cho người lao động) được các bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Nội dung thỏa thuận bao gồm: Mức chi trả, điều kiện chi trả, thời gian chi trả, đối tượng được chi trả…

Từ căn cứ đã nêu, suy ra, mức hưởng thu nhập tăng thêm, thời gian chi trả…cho bạn khoản thu nhập tăng thêm phụ thuộc vào quy chế nội bộ của doanh nghiệp nơi bạn đang làm việc và hợp đồng lao động mà bạn đã ký kết. Do đó, việc nghỉ thai sản có được nhận phần thu nhập tăng thêm hay không phụ thuộc hoàn toàn vào quy chế tại doanh nghiệp, hợp đồng lao động.

Kết luận: Trong thời gian nghỉ thai sản, bạn có thể nhận được khoản thu nhập tăng thêm nếu quy chế doanh nghiệp và hợp đồng lao động của bạn có quy định chi trả. Trường hợp quy chế doanh nghiệp và hợp đồng lao động bạn đã ký kết không quy định được chi trả thì bạn sẽ không được nhận khoản thu nhập tăng thêm/bổ sung lương này. Trên thực tế, rất ít doanh nghiệp chi trả khoản thu nhập tăng thêm này cho người lao động trong thời gian nghỉ thai sản.

Giáo viên khi nghỉ thai sản có được trả tiền thu nhập tăng thêm không?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Tôi là giáo viên cấp 2. Tôi tìm hiểu thì được biết giáo viên được nhận một khoản thu nhập tăng thêm trong thời gian làm việc. Vậy mong Luật sư cho tôi được biết, tôi có được nhận tiền thu nhập tăng thêm này khi nghỉ thai sản không? Xin chân thành cảm ơn.

Thu nhập tăng thêm được hiểu là phần chi trả thêm ngoài tiền lương cho cán bộ, viên chức, công chức, người lao động theo quy chế chi tiêu của nội bộ đơn vị, từng doanh nghiệp. Khoản thu nhập tăng thêm giữa các địa phương, giữa các đơn vị, doanh nghiệp là không giống nhau, do đó, thu nhập tăng thêm cũng khác nhau.

Công chức, viên chức, cán bộ được nhận khoản thu nhập tăng thêm dựa theo quy chế chi trả của từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị; Người lao động nhận khoản thu nhập tăng thêm dựa trên quy chế/nội quy của doanh nghiệp, hợp đồng lao động đã được hai bên ký kết.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là giáo viên cấp 2 nhưng chưa nói rõ bạn là viên chức hay là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Do đó, việc chi trả tiền thu nhập tăng thêm cho giáo viên có thể phát sinh 02 trường hợp như sau:

Trường hợp giáo viên là người lao động ký hợp đồng lao động

Căn cứ Điều 21, Điều 90 Bộ luật Lao động 2019, khoản thu nhập tăng thêm (khoản bổ sung ngoài lương) mà người sử dụng lao động chi trả cho người lao động được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Nội dung được thỏa thuận có thể bao gồm: Điều kiện chi trả, căn cứ chi trả, mức chi trả, thời gian chi trả…  Các thỏa thuận này phải đảm bảo không được vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không trái với nội dung của các quy chế/thỏa ước lao động tập thể (nếu có) của doanh nghiệp.

Do vậy, khi giáo viên là người lao động ký hợp đồng lao động với trường học thì việc chi trả khoản thu nhập tăng thêm này (mức chi, đối tượng được nhận…) phụ thuộc vào hợp đồng lao động, quy chế/nội quy của trường học.

Trường hợp giáo viên là viên chức

Căn cứ điểm b khoản 8 Điều 3 Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV, việc chi trả thu nhập tăng thêm cho viên chức là giáo viên tại các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tự chủ như sau:

b) Trả thu nhập tăng thêm:

Trên cơ sở tổng nguồn kinh phí được phép chi trên đây, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho từng cán bộ, công chức và người lao động (hoặc cho từng bộ phận trực thuộc) theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng người (hoặc từng bộ phận trực thuộc). Người nào, bộ phận nào có thành tích đóng góp để tiết kiệm chi, có hiệu suất công tác cao thì được trả thu nhập tăng thêm cao hơn; không thực hiện việc chia thu nhập tăng thêm cào bằng bình quân hoặc chia theo hệ số lương. Mức chi trả cụ thể do Thủ trưởng cơ quan quyết định sau khi thống nhất ý kiến với tổ chức công đoàn cơ quan.

Như vậy, căn cứ để chi trả thu nhập tăng thêm cho viên chức là:

– Theo kết quả, hiệu quả công việc của từng viên chức;

– Không thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm cào bằng bình quân hoặc theo hệ số lương;

– Người nào, bộ phận nào có thành tích đóng góp để tiết kiệm chi, có hiệu suất công tác cao thì được trả thu nhập tăng thêm cao hơn;

– Thủ trưởng cơ quan quyết định việc chi trả sau khi thống nhất ý kiến với tổ chức công đoàn tại cơ quan;

Theo các căn cứ trên, mức hưởng cụ thể của bạn là bao nhiêu phụ thuộc vào kết quả công việc, nguồn quỹ chi trả quy chế cơ quan nơi bạn làm việc và trực tiếp là theo quyết định của thủ trưởng cơ quan.

Ngoài ra, đối với các cơ quan không phải là đơn vị tự chủ thì việc chi trả nguồn thu nhập tăng thêm được thực hiện theo quy định của từng địa phương, quy chế chi tiêu của từng đơn vị đó. Ví dụ, tại thành phố Hồ Chí Minh, việc chi trả thu nhập tăng thêm cho viên chức (thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý) được thực hiện theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Kết luận: Giáo viên được hưởng thu nhập tăng thêm dựa trên quy định của từng địa phương, quy chế của từng đơn vị (nếu giáo viên là viên chức), hoặc dựa trên hợp đồng lao động, quy chế chi trả của từng trường học (nếu giáo viên là người lao động ký hợp đồng lao động). Vì thông tin bạn cung cấp chưa đủ để chúng tôi có thể giải đáp cụ thể mức hưởng thu nhập tăng thêm cho bạn, do đó, dựa trên những giải đáp của chúng tôi, bạn có thể đối chiếu trường hợp của mình để có câu trả lời phù hợp.

 

Đối tượng không được hưởng thu nhập tăng thêm là những ai?

Câu hỏi: Xin chào HieuLuat, tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Tôi là người lao động trong công ty sản xuất. Tôi đọc báo và thấy thông tin có nhiều người lao động được hưởng thu nhập tăng thêm, trong khi tôi cũng là người lao động mà không được hưởng. Vậy, tôi muốn biết đối tượng người lao động nào không được hưởng thu nhập tăng thêm?

Xin chào bạn. Dựa trên thông tin bạn cung cấp và theo quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi xin giải đáp cho bạn như sau:

Thu nhập tăng thêm thường được hiểu là nguồn thu nhập bổ sung/chi trả thêm cho người lao động trong quá trình làm việc. Thu nhập tăng thêm này được người lao động, người sử dụng lao động thỏa thuận và được ghi nhận trong hợp đồng lao động (Điều 21, Điều 90 Bộ luật Lao động 2019).

Theo đó, nếu trong hợp đồng lao động mà bạn đã ký kết với doanh nghiệp/quy chế của doanh nghiệp nơi bạn đang làm việc không có điều khoản chi trả nguồn thu nhập tăng thêm hoặc có quy định nhưng không áp dụng với các đối tượng nhân viên ở vị trí công việc của bạn thì bạn sẽ không được nhận.

Ngược lại, nếu hợp đồng lao động mà bạn ký kết/quy chế doanh nghiệp bạn có quy định về việc trả khoản thu nhập tăng thêm này cho vị trí làm việc của bạn thì bạn sẽ được nhận dựa trên điều khoản được quy định đó.

Kết luận: Người lao động không được hưởng phần thu nhập tăng thêm nếu trong hợp đồng lao động đã ký kết/quy chế của doanh nghiệp không có điều khoản/không quy định chi trả cho họ.

>> Giáo viên nghỉ thai sản xếp loại gì trong đánh giá cuối năm?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

30/03/2022

30/03/2022

29/03/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Thu nhập tăng thêm là nguồn tiền chi trả thêm, bổ sung thêm ngoài lương cho cán bộ, viên chức, công chức, người lao động. Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nguồn thu khác nhau nên mức thu nhập tăng thêm được chi trả cho cán bộ, công chức, vi