Nghĩa vụ quân sự có bắt buộc không? Có nên đi NVQS?

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân. Tuy vậy, nhiều người vẫn chưa biết được nghĩa vụ quân sự có bắt buộc không? Có nên đi nghĩa vụ quân sự?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho HieuLuat,

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân. Tuy vậy, nhiều người vẫn chưa biết được nghĩa vụ quân sự có bắt buộc không? Có nên đi nghĩa vụ quân sự?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho HieuLuat, câu hỏi của bạn được chúng tôi thông tin như sau:

Nghĩa vụ quân sự có bắt buộc không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Như vậy, có thể thấy công dân trong độ tuổi quy định phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khi được gọi nhập ngũ, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tôn giáo, học vấn, nghề nghiệp,…

Ngoài ra, thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Nghĩa vụ quân sự như sau:

– Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ

+  Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.

+  Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.

– Nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị

+ Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị bao gồm các trường hợp sau đây:

+ Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân.

Từ những quy định trên có thể khẳng định, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ bắt buộc đối với công dân nam.

Đối với công dân nữ có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự theo diện tự nguyện và khi quân đội có nhu cầu.

Có nên đi nghĩa vụ quân sự hay không?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Công dân đến độ đuổi quy định đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Do đó, việc có nên đi nghĩa vụ hay không không phải là lựa chọn mà đó là nghĩa vụ bắt buộc với công dân nam, nếu công dân đó không thuộc trường hợp được tạm hoãn, được miễn nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, khi tham gia nghĩa vụ quân sự, Nhà nước sẽ bảo đảm chế độ và chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

Quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự được quy định cụ thể tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Nghị định 204/2004/NĐ-CP, Nghị định 27/2016/NĐ-CP.

Trong thời gian tại ngũ

– Được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH)

– Được nghỉ phép hàng năm

– Có chế độ trợ cấp đối với thân nhân

– Có chế độ phụ cấp hàng tháng

Khi xuất ngũ

– Được nhận các khoản trợ cấp

– Được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Xem chi tiết: Đi nghĩa vụ quân sự được gì? 

Có thể đi nghĩa vụ quân sự đến bao nhiêu tuổi?

Tại khoản 1 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định:

Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự là độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Bên cạnh đó, quy định tại Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 về đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên”

Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định độ tuổi nhập ngũ như sau:

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Như vậy, độ tuổi tối thiểu gọi nhập ngũ là 18 tuổi, độ tuổi tối đa là 27 tuổi. Cụ thể:

Công dân nam khi đủ 17 tuổi; công dân nữ khi đủ 18 tuổi đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì được đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.

Công dân đủ 18 tuổi trở lên được gọi nhập ngũ đến hết 25 tuổi; với sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy thì đến hết 27 tuổi.

Vừa rồi là những thông tin giải đáp cho vấn đề nghĩa vụ quân sự có bắt buộc không? Nếu còn băn khoăn hay vướng mắc gì, bạn đọc có thể vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.


Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://congtyluattgs.vn/

Có thể bạn quan tâm

01/12/2022

01/12/2022

30/11/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân. Tuy vậy, nhiều người vẫn chưa biết được nghĩa vụ quân sự có bắt buộc không? Có nên đi nghĩa vụ quân sự?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho HieuLuat,