Người già trên 80 tuổi nhận được quyền lợi gì?

Được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ mai táng phí là những quyền lợi mà Nhà nước dành riêng cho một số đối tượng người cao tuổi.
Hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng<

Được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ mai táng phí là những quyền lợi mà Nhà nước dành riêng cho một số đối tượng người cao tuổi.

Hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP, người cao tuổi là đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nếu thuộc một trong các đối tượng sau:

– Người cao tuổi (trên 60 tuổi) thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

– Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp trên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

– Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

Mức trợ cấp là mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội (hiện nay là 270.000 đồng) nhân với hệ số từ 1,0 đến 3,0 tùy từng đối tượng.

Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nêu trên cũng đồng thời được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác mà chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cũng thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Luật Bảo hiểm y tế cũng quy định, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

Được hỗ trợ chi phí mai táng

Người cao tuổi thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng.

Mức hỗ trợ chi phí mai táng bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (hiện nay là 270.000 đồng). Như vậy, mức hỗ trợ mai táng phí đang là 5.400.000 đồng.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

13/11/2018

13/11/2018

12/11/2018

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ mai táng phí là những quyền lợi mà Nhà nước dành riêng cho một số đối tượng người cao tuổi.
Hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng<