Người lao động nghỉ ốm không hưởng BHXH trong trường hợp nào?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thì người lao động khi ốm đau nghỉ việc nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau. Tuy nhiên cũng sẽ có trường hợp nghỉ ốm không hưởng BHXH đó là trường hợp nào?

Nghỉ

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thì người lao động khi ốm đau nghỉ việc nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau. Tuy nhiên cũng sẽ có trường hợp nghỉ ốm không hưởng BHXH đó là trường hợp nào?

Nghỉ ốm không hưởng BHXH trong trường hợp nào?

Chào bạn, người lao động sẽ không được giải quyết hưởng chế độ ốm đau nếu thuộc một trong 05 trường hợp theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 1 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

1. NLĐ bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.

2. NLĐ nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động;

4. NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

5. NLĐ phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau nhưng không thuộc trường hợp chăm con ốm đau dưới 07 tuổi có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, người lao động nghỉ ốm không hưởng BHXH mà được hưởng nguyên lương trong trường hợp người lao động xin nghỉ phép năm thay vì xin nghỉ ốm, tuy nhiên trường hợp này NLĐ sẽ không được hưởng chế độ ốm đau.

Cụ thể, người lao động (NLĐ) làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm số ngày như sau:

– 12 ngày làm làm việc nếu làm công việc trong điều kiện bình thường.

– 14 ngày làm việc nếu người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– 16 ngày làm việc nếu làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. 

NLĐ co đủ 05 năm làm việc cho 01 người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm theo quy định trên được tăng thêm tương ứng 01 ngày.  

(Khoản 1, 2 Điều 113, Điều 114 Bộ luật Lao động 2019)

Nghỉ ốm không hưởng lương hưởng chế độ ốm đau thế nào?

Chào bạn, người lao động khi nghỉ ốm phải đi viện điều trị thì không được hưởng lương mà được hưởng chế độ ốm đau từ cơ quan BHXH.

Đối tượng được hưởng chế độ ốm đau là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; cán bộ, công chức, viên chức… (Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

– Điều kiện hưởng (Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

+ NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động, phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp ốm đau, tai nạn do tự hủy hoại sức khỏe, say rượu, sử dụng chất ma túy…

+ NLĐ phải nghỉ việc để chăm con dưới 7 tuổi ốm và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

– Thời gian nghỉ hưởng BHXH tối đa:

+ NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; nghỉ 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm – dưới 30 năm; được nghỉ 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

+ NLĐ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được nghỉ 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; được nghỉ 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; được nghỉ 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên

+ NLĐ mắc bệnh cần chữa trị dài ngày được nghỉ tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

– Mức hưởng: NLĐ nghỉ ốm hưởng BHXH được tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp NLĐ nghỉ ốm dài ngày tiếp tục điều trị sau thời hạn 180 ngày thì mức hưởng sẽ được tính thấp hơn.

+ NLĐ đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên: mức hưởng bằng 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

+ NLĐ đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm: mức hưởng bằng 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

+ NLĐ đóng BHXH dưới 15 năm: mức hưởng bằng 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

HieuLuat vừa thông tin về việc nghỉ ốm không hưởn bhxh. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ trực tiếp đến tổng đài  luatphap.vn để được tư vấn kịp thời.

>> Người lao động nghỉ ốm được tính lương thế nào?Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

30/05/2022

29/05/2022

29/05/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thì người lao động khi ốm đau nghỉ việc nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau. Tuy nhiên cũng sẽ có trường hợp nghỉ ốm không hưởng BHXH đó là trường hợp nào?

Nghỉ