Người nước ngoài có được nhận thừa kế đất đai ở Việt Nam?

Quyền thừa kế tài sản nói chung, thừa kế đất đai tại Việt Nam nói riêng của người nước ngoài cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Vậy, người nước ngoài có được nhận thừa kế đất đai ở Việt Nam?

Người nước ngoài có được n

Quyền thừa kế tài sản nói chung, thừa kế đất đai tại Việt Nam nói riêng của người nước ngoài cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Vậy, người nước ngoài có được nhận thừa kế đất đai ở Việt Nam?

Người nước ngoài có được nhận thừa kế ở Việt Nam?

– Với người nước ngoài không được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở VN.

Căn cứ theo khoản 3, Điều 186 Luật Đất đai 2013 có quy định:

“3. Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều này thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế theo quy định sau đây:

a) Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế được đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

b) Trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì người được tặng cho phải là đối tượng được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 179 của Luật này và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, trong đó người nhận thừa kế được đứng tên là bên tặng cho trong hợp đồng hoặc văn bản cam kết tặng cho;

c) Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào Sổ địa chính.”

Theo quy định trên, đối với người nước ngoài không được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam thì vẫn có thể nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở Việt Nam.

Tuy nhiên, khi nhận thừa kế thì người nước ngoài sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chỉ được cập nhật vào sổ địa chính.


– Với người nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở VN.

Căn cứ theo điểm a, điểm c, khoản 1 và điểm b, khoản 2, Điều 159 Luật Nhà ở 2014 có quy định cá nhân được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua hình thức thừa kế bao gồm các đối tượng sau:

+ Cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật nhà ở và pháp luật có liên quan.

+ Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Tuy nhiên, các đối tượng trên được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua hình thức nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm: Căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở. (Theo quy định tại khoản 2, Điều 75 Nghị định 99/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 30/2021/NĐ-CP)


Điều kiện để người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam là gì?

– Điều kiện cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 160 Luật Nhà ở 2014 có quy định về điều kiện cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam như sau:

+ Cá nhân nước ngoài phải có giấy chứng nhận đầu tư

+ Cá nhân nước ngoài phải có nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định của Luật nhà ở và pháp luật có liên quan.

– Điều kiện người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Căn cứ theo khoản 3, Điều 160 va khoản 2, Điều 161 Luật Nhà ở 2014 có quy định về điều kiện cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được sở hữu nhà ở tại Việt Nam như sau:

+ Cá nhân nước ngoài phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam. (Theo khoản 1, Điều 74 Nghị định 99/2015/NĐ-CP).

+ Cá nhân nước ngoài chỉ được nhận thừa kế và sở hữu nhà trong giới hạn pháp luật cho phép, cụ thể:

Trường hợp trong một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có nhiều nhà chung cư hoặc đối với nhà ở riêng lẻ trên một tuyến phố thì Chính phủ quy định cụ thể số lượng căn hộ, số lượng nhà ở riêng lẻ mà cá nhân nước ngoài được nhận thừa kế và sở hữu.

Trường hợp cá nhân nước ngoài được nhận thừa kế nhà ở vượt quá số lượng nhà ở quy định trên thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó.

Lưu ý:

– Thời hạn sở hữu nhà ở: Cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở thông qua nhận thừa kế nhà ở tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm nếu có nhu cầu.

– Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

– Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở theo quy định của Luật này, chủ sở hữu có thể tặng cho hoặc bán nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; nếu quá thời hạn được sở hữu nhà ở mà chủ sở hữu không thực hiện bán, tặng cho thì nhà ở đó thuộc sở hữu nhà nước.

Kết luận: Nếu vợ của bạn thuộc một trong các trường hợp nêu ở trên thì có thể nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở Việt Nam.

Tuy nhiên, tùy vào mỗi trường hợp vợ bạn có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hoặc chỉ được nhận giá trị của quyền sử dụng đất, giá trị của nhà ở.

Trên đây là giải đáp về Người nước ngoài có được nhận thừa kế đất đai ở Việt Nam? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Người nước ngoài có được mua nhà ở Việt Nam không?Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

25/07/2021

25/07/2021

24/07/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Quyền thừa kế tài sản nói chung, thừa kế đất đai tại Việt Nam nói riêng của người nước ngoài cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Vậy, người nước ngoài có được nhận thừa kế đất đai ở Việt Nam?

Người nước ngoài có được n