Nhà đang thế chấp có được cho thuê?

Thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia. Tài sản thế chấp sẽ do bên thế chấp giữ. Vậy, nhà đang thế chấp có được cho thuê hay không?

Thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia. Tài sản thế chấp sẽ do bên thế chấp giữ. Vậy, nhà đang thế chấp có được cho thuê hay không?

Nhà đang thế chấp có được cho thuê?

Hiện nay, theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, bên thế chấp có những quyền sau đối với tài sản thế chấp:

– Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận;

– Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp;

– Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;

– Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh;

– Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật;

– Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

Như vậy, cho thuê nhà đang thế chấp là quyền của bên thế chấp được pháp luật dân sự công nhận. Nhà đang thế chấp tại ngân hàng hoàn toàn có thể được cho thuê.

Tuy nhiên, nếu việc cho thuê nhà đó có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thì bên nhận thế chấp có thể yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản.

Thuê nhà đang thế chấp, người thuê cần lưu ý điều gì?

Việc ngôi nhà đang là tài sản thế chấp thực ra không ảnh hưởng nhiều đến các quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà. Tuy nhiên, người thuê nhà có quyền được yêu cầu chủ nhà cho biết về việc ngôi nhà đang được dùng để thế chấp.

Ngoài ra, khi thuê nhà bên thuê nên yêu cầu ký hợp đồng thuê bằng văn bản để tránh các rủi ro và tự bảo vệ quyền lợi của mình. Làm rõ các điều khoản về thanh toán, trách nhiệm của các bên khi phá vỡ hợp đồng, cách xử lý khi ngân hàng xử lý thời hạn thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp…

Xem thêm:

3 nội dung “không được quên” khi ký Hợp đồng thuê nhà

4 vấn đề pháp lý cần biết khi đi thuê nhà

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

15/05/2019

15/05/2019

14/05/2019

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia. Tài sản thế chấp sẽ do bên thế chấp giữ. Vậy, nhà đang thế chấp có được cho thuê hay không?