NHÀ ĐẤT không có SỔ ĐỎ, SỔ HỒNG có chia THỪA KẾ được không? Giải đáp pháp luật

Ba mẹ tôi có một mảnh  đất được ông bà chia cho từ xưa,  . gia đình tôi sinh sống và canh tác từ đó đến  nay, không có sổ đỏ, sổ hồng gì cả. Nay ba mẹ  . tôi mất mà không để lại di chúc, vậy anh  chị em tôi có được thừa kế đất đó không? . Đây là câu hỏ

Ba mẹ tôi có một mảnh  đất được ông bà chia cho từ xưa,  . gia đình tôi sinh sống và canh tác từ đó đến  nay, không có sổ đỏ, sổ hồng gì cả. Nay ba mẹ  . tôi mất mà không để lại di chúc, vậy anh  chị em tôi có được thừa kế đất đó không? . Đây là câu hỏi và cũng là trường hợp  mà có thể nhiều gia đình đang gặp phải,  . vì thực tế có nhiều trường hợp, dù sinh sống ổn  định lâu dài trên đất, nhưng lại không có các giấy  . tờ pháp lý về đất như sổ hồng, sổ đỏ. Vậy, chúng  ta cùng tìm hiểu nội dung này qua video hôm nay. . Xin chào, Tôi là Văn Hưng, chào mừng các  bạn đã đến với kênh của Công ty Luật CIS. . Để biết đất không có sổ đỏ, có thể làm di chúc  không hay đất không có sổ đỏ, thì chia thừa kế  . như thế nào, Chúng ta cùng gặp chị Hồng Hạ  Trưởng phòng pháp lý của Công ty Luật CIS. . Chào chị Hồng Hạ, xin bắt đầu bằng việc  đi luôn vào thắc mắc của nhiều người,.

Là đất không có sổ đỏ, thì có thể làm di chúc  không và đất không có sổ đỏ thì có được chia  . thừa kế không, xin chị chia sẻ với mọi người. Đây là một câu hỏi rộng và không thể trả lời là  . có hoặc không, mà tùy từng trường hợp cụ thể, theo  đó, để biết trường hợp của mình như thế nào, chúng  . ta theo dõi các trường hợp tôi sẽ chia sẻ sau đây. Trước tiên, đất có sổ đỏ, sổ hồng, thì chắc chắn,  . con cái, người thân bạn sẽ được hưởng thừa kế  dù bạn có viết di chúc hay không. Nhưng đối với  . đất không có sổ đỏ, sổ hồng, thì tùy thuộc vào  đất đó gia định bạn sử dụng từ thời điểm nào,  . có giấy tờ gì khác ngoài sổ đỏ, sổ hồng không,  trên đất có nhà ở, công trình xây dựng không. . Vừa bắt đầu câu hỏi đầu tiên, mà đã thấy vấn đề  hơi phức tạp rồi, nghĩa là không phải mọi trường  . hợp sinh sống ổn định trên đất không có sổ đỏ, sổ  hồng thì sẽ được để lại thừa kế. Vậy chị Hạ có thể.

Nói rõ hơn về các trường hợp được và không được để  lại thừa kế đối với đất không có sổ đỏ, sổ hồng? . Vâng, đúng rồi, đất đai là một loại tài sản  đặc biệt mà nhà nước cấp giấy chứng nhận để  . công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Giấy  chứng nhận này chúng ta hay gọi là sổ đỏ,  . sổ hồng, do đó, nếu không có sổ đỏ,  sổ hồng, thì vấn đề khá là phức tạp. . Đầu tiên, nếu đất không có Sổ đỏ nhưng có một  trong các loại giấy tờ sau, thì đất đó được để  . lại thừa kế. Vì có nhiều loại giấy tờ, nên các  cô chú và anh chị có thể tạm dừng video và chụp  . màn hình hoặc ghi lại để không bỏ sót các loại  giấy tờ và kiểm tra xem mình có một trong các  . loại giấy tờ này không. Các loại giấy tờ đó là: Thứ nhất, Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất  . trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm  quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất.

Đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính  phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam  . và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thứ hai, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm  . thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền  cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất,  . Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; Thứ ba, Giấy tờ hợp pháp về thừa kế,  . tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn  liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa,  . nhà tình thương gắn liền với đất; Thứ tư, Giấy tờ chuyển nhượng quyền  . sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất  ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy  . ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử  dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; . Thứ năm, Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn  liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở  . hữu nhà nước theo quy định của pháp luật; Thứ sáu, Giấy tờ về quyền sử dụng đất do.

Cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho  người sử dụng đất; Những giấy tờ này thường là: . Bằng khoán điền thổ; Văn tự đoạn mãi bất động  sản có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ;  . Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở,  thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận  . của cơ quan thuộc chế độ cũ; Bản di chúc hoặc giấy  thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan  . thuộc chế độ cũ chứng nhận; Giấy phép cho xây cất  nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của  . cơ quan thuộc chế độ cũ cấp; Bản án của cơ quan  Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành;  . Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15  tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ. . Những giấy tờ này có thể là: Sổ mục kê đất, sổ  kiến điền lập trước ngày 18/12/1980; Một trong  . các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện  đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị 299 của Thủ tướng.

Chính phủ năm 1980; Dự án hoặc danh sách hoặc văn  bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới,  . di dân tái định cư được Uỷ ban nhân dân cấp huyện,  cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê  . duyệt; Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc  doanh về việc giao đất cho người lao động trong  . nông trường, lâm trường để làm nhà ở; Giấy tờ tạm  giao đất của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh;  . Đơn đề nghị được sử dụng đất được Uỷ ban nhân  dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt,  . chấp thuận trước ngày 01/7/1980 hoặc được Uỷ  ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt,  . chấp thuận; Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm  quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố  . trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở  hoặc xây dựng nhà ở để cấp cho cán bộ, công nhân  . viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc  do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng..

Vậy là từng giai đoạn sẽ có từng loại giấy  tờ khác nhau. Quý cô chú, anh chị có thể  . kiểm tra xem gia đình mình có một trong các  loại giấy tờ đó không. Và để tiện theo dõi,  . Công ty Luật ghi lại các loại giấy tờ vừa nêu  trên trong phần bình luận, cô chú và các anh chị  . có thể kéo xuống phía dưới video này để xem. Thưa chị Hồng Hạ, nếu không có một trong các  . loại giấy tờ mà chị vừa nêu, thì còn trường hợp  nào khác mà đất vẫn được để lại thừa kế không? . Vâng, Trường hợp đất không có một trong  các loại giấy tờ vừa nêu nhưng có nhà ở,  . vật kiến trúc khác gắn liền với đất đó,  thì đất có có giá trị pháp lý như sau: . Đầu tiên, là người sử dụng đất có văn bản  của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác  . nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp, đủ  điều kiện cấp Sổ đỏ nhưng chưa kịp cấp  . thì quyền sử dụng đất đó được để lại di chúc  hoặc là được chia thừa kế, nếu có tranh chấp.

Về việc chia thừa kế thì khởi kiện ra Tòa án. Thứ hai, là người sử dụng đất không có văn bản  . của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận  việc sử dụng đất đó là hợp pháp, nhưng có văn  . bản của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho  biết rõ là việc sử dụng đất đó không vi phạm  . quy hoạch và có thể được xem xét để giao quyền sử  dụng đất, có quyền để lại di chúc và người sử dụng  . đất hoặc người thừa kế nên yêu cầu Uỷ ban nhân  dân cấp có thẩm quyền tiến hành các thủ tục giao  . quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. . Thứ ba, là Trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp  có thẩm quyền có văn bản cho biết rõ việc  . sử dụng đất đó là không hợp pháp, di sản  là tài sản gắn liền với đất không được phép  . tồn tại trên đất đó thì đất đó không được  để lại thừa kế, không được chia thừa kế..

Như vậy, cho dù đất chưa có sổ đỏ, sổ hồng và cũng  không có các loại giấy tờ phần trước đã nói, nhưng  . có văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền  xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp hay việc  . sử dụng đất đó không vi phạm quy hoạch thì được để  lại di chúc hoặc được chia thừa kế theo quy định. . Chị Hồng Hạ vừa trao đổi về các trường hợp  đất có sổ đỏ, sổ hồng, đất không có sổ đỏ,  . sổ hồng nhưng có các giấy tờ khác thì vẫn có  thể để lại di chúc và được chia thừa kế. Vậy  . chị Hạ có thể hướng dẫn cách lập di chúc đối  với trường hợp đất không có sổ đỏ, sổ hồng? . Nói về di chúc, thì trước tiên, Di chúc phải được  lập thành văn bản. Di chúc bằng văn bản gồm có  . các hình thức sau: Di chúc bằng văn bản không có  người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm  . chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng  thực; Đối với các trường hợp đất không có sổ đỏ,.

Sổ hồng nhưng có các giấy tờ khác thì  lập di chúc bằng văn bản có người làm  . chứng hoặc di chúc không có người làm chứng,  không lập di chúc dưới hình thức công chứng,  . chứng thực được, vì văn phòng công chứng sẽ  từ chối xác nhận di chúc, do Văn phòng Công  . chứng không có các giất tờ về đất để xác nhận. Việc tự lập di chúc có hoặc không có người làm  . chứng, Công ty Luật đã có video hướng dẫn  cụ thể về vấn đề này, các bạn có thể xem lại  . theo link trên màn hình hoặc dưới phần mô tả. Bên cạnh đó, còn một hình thức di chúc khác,  . đó là di chúc bằng lời nói, di chúc bằng lời nói  được thực hiện trong trường hợp tính mạng một  . người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc  bằng văn bản thì có thể lập di chúc bằng lời nói,  . theo đó, có ít nhất hai người làm chứng và người  làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ,.

Sau 3 tháng, kể từ thời điểm di chúc bằng lời  nói mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn,  . sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. Vậy, nếu đất không có sổ đỏ, sổ hồng, thì không  . thể lập di chúc có công chứng, chứng thực, mà chỉ  tự lập di chúc và có thể nhờ 2 người làm chứng. . Thưa chị Hạ, vậy thì việc thừa kế đất, chia thừa  kế đất không có sổ đỏ, sổ hồng thì như thế nào? . Thừa kế là sự dịch chuyển tài sản của  người đã chết cho người còn sống, theo đó,  . có 2 trường hợp: chia thừa kế theo di  chúc hoặc chia thừa kế theo pháp luật. . Việc nhận thừa kế đất không có sổ đỏ, sổ hồng thì  người nhận di sản thừa kế thực hiện việc đăng ký,  . cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần  đầu theo quy định của pháp luật đất đai. . Giấy tờ cần chuẩn bị gồm: Giấy chứng tử của người để  . lại di sản; Giấy tờ về việc kê khai,  đóng nộp thuế hàng năm theo quy định;.

Giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn,  sổ hộ khẩu/giấy tờ chứng minh nơi cư trú,  . giấy tờ tùy thân của những người được hưởng di  sản thừa kế; Văn bản thỏa thuận về việc phân chia  . di sản thừa kế hoặc biên bản họp mặt gia đình  có nội dung về việc phân chia di sản thừa kế; . Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên  trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền  . sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy tờ, tài liệu chứng minh về thửa đất (bản  . đồ địa chính, sổ địa chính, bằng khoán  điền thổ, văn tự mua bán nhà ởv.v); . Đơn đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  . và tài sản khác gắn liền với đất; Các giấy tờ khác theo yêu cầu của  . cơ quan có thẩm quyền; Xin cám ơn các chia sẽ  . rất chi tiết của chị Hồng Hạ. Trên thực tế, việc chia di sản.

https://www.youtube.com/watch?v=3G_2RT66Qis

https://youtu.be/3G_2RT66QisBa mẹ tôi có một mảnh  đất được ông bà chia cho từ xưa,  . gia đình tôi sinh sống và canh tác từ đó đến  nay, không có sổ đỏ, sổ hồng gì cả. Nay ba mẹ  . tôi mất mà không để lại di chúc, vậy anh  chị em tôi có được thừa kế đất đó không? . Đây là câu hỏ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top