Nhập hộ khẩu thế nào khi chủ sở hữu chỗ ở đã mất?

Từ ngày 01/7/2021, các thủ tục nhập khẩu thường trú được thực hiện theo quy định tại Luật Cư trú 2020. Theo đó, trong hầu hết trường hợp, việc nhập khẩu phải được sự đồng ý của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Có đúng

Từ ngày 01/7/2021, các thủ tục nhập khẩu thường trú được thực hiện theo quy định tại Luật Cư trú 2020. Theo đó, trong hầu hết trường hợp, việc nhập khẩu phải được sự đồng ý của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Có đúng con nhập khẩu theo mẹ phải được chủ nhà đồng ý?

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú

1. Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;…

Trong khi đó, Luật Cư trú sửa đổi năm 2013 không yêu cầu có sự đồng ý của chủ sở hữu chỗ ở mà chỉ cần có sự đồng ý của chủ hộ là con có thể nhập khẩu về với mẹ ngay.

Chủ nhà đã mất, nhập khẩu thế nào?

Theo phân tích ở trên, để con bạn nhập khẩu theo bạn được cần có sự đồng ý của bố bạn. Tuy nhiên, bố bạn đã mất. Vì thế, các đồng thừa kế của bố bạn phải thực hiện thủ tục khai nhận thừa kế đối với căn nhà bố bạn để lại để được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Sau khi xác định được chủ sở hữu mới của ngôi nhà thì người này có quyền ký vào Tờ khai thay đổi thông tin cư trú để cho phép con bạn nhập hộ khẩu theo mẹ.

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình (giấy khai sinh), trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Công an xã có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>> Thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội thực hiện thế nào?

Có thể bạn quan tâm

29/12/2021

29/12/2021

29/12/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Từ ngày 01/7/2021, các thủ tục nhập khẩu thường trú được thực hiện theo quy định tại Luật Cư trú 2020. Theo đó, trong hầu hết trường hợp, việc nhập khẩu phải được sự đồng ý của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Có đúng