Nhiều trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư

Muốn trở thành luật sư, cử nhân luật phải được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư. Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.
Tiêu chuẩn để trở thà

Muốn trở thành luật sư, cử nhân luật phải được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư. Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Tiêu chuẩn để trở thành luật sư

Theo quy định của Luật Luật sư, người muốn trở thành luật sư phải đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức, sức khỏe, bằng cấp, thời gian tập sự thì mới có thể trở thành luật sư. Cụ thể:

– Phải là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc;

– Công dân tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; không thuộc trường hợp không đủ tiêu chuẩn luật sư;

– Là người có phẩm chất đạo đức tốt;

– Có bằng cử nhân luật;

– Đã được đào tạo nghề luật sư;

– Đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư;

– Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư.

Đây là những yếu tố cơ bản nhất mà người muốn trở thành luật sư phải đáp ứng được.

Nhiều trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư

Đào tạo nghề luật sư là một trong những yếu tố quan trọng nhất, cung cấp những kiến thức cần thiết trên con đường trở thành luật sư của một cử nhân luật. Khóa đào tạo này diễn ra trong vòng 12 tháng, được tổ chức tại các cơ sở đào tạo nghề luật sư, có giáo trình phù hợp với Chương trình khung về đào tạo nghề luật sư.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư, gồm:

– Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên;

– Người đã là giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sỹ luật;

– Người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật;

– Người đã là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

Trừ trường hợp là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật, các trường hợp còn lại sẽ đồng thời được miễn luôn việc tập sự hành nghề luật sư.

Xem thêm:

5 trường hợp luật sư được miễn tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

11/04/2019

10/04/2019

10/04/2019

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Muốn trở thành luật sư, cử nhân luật phải được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư. Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.
Tiêu chuẩn để trở thà