Những khoản bồi thường thiệt hại khi xâm hại tính mạng là gì?

Một người nếu có hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại để bù đắp những tổn thất mình đã gây ra. Quy định về bồi thường thiệt hại xâm hại tính mạng của pháp luật hiện nay ra sao?

Một người nếu có hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại để bù đắp những tổn thất mình đã gây ra. Quy định về bồi thường thiệt hại xâm hại tính mạng của pháp luật hiện nay ra sao?

Chào bạn, HieuLuat xin giải đáp vướng mắc của bạn như sau:

Quy định bồi thường thiệt hại xâm hại tính mạng thế nào?

Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể tại khoản 1Điều 591 có quy định về các khoản chi phí bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm:

– Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật Dân sự, như:

+ Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

+ Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại;…

+ Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị…

– Chi phí hợp lý cho việc mai táng

– Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

– Thiệt hại khác do luật quy định.

Khoản 2 Điều này cũng quy định, người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định trên và một khoản tiền khác bù đắp tổn thất tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại.

Nếu không có những người này thì người được người bị thiệt hại trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho 01 người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Thiệt hại về vật chất gồm những tổn thất có thể tính toán bằng các đơn vị đo lường cụ thể. Người bị thiệt hại phải đưa ra bằng chứng chính minh cho yêu cầu của mình khi yêu cầu bồi thường những thiệt hại về vật chất. Thực tế, không phải mọi chi phí người bị thiệt hại chứng minh đều có thể được bồi thường hết, mà những chi phí này phải hợp lý.

Thiệt hại về tinh thần do tính mạng bị xâm phạm sẽ được bồi thường cho thân nhân của người chết. Đây là loại thiệt hại khó có thể xác định cụ thể bằng các đơn vị đo lường. Người yêu cầu bồi thường loại thiệt hại này không bắt buộc phải chứng minh sự tổn hại về tinh thần. Mức bù đắp tổn thất về tinh thần phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên. Nếu không thể thỏa thuận, Tòa án sẽ quyết định mức cụ thể nhưng không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

 Chi phí bồi thường thiệt hại xâm hại tính mạng cụ thể ra sao?

Một người nếu có hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại để bù đắp những tổn thất mình đã gây ra. Các chi phí bồi thường đã được nêu ở nội dung trên.

Cụ thể về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm được hướng dẫn bởi Mục 2 Phần II Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP, gồm:

– Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết

– Chi phí hợp lý cho việc mai táng

+ Các khoản tiền như mua quan tài, vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm, khăn tang, hương, nến, hoa, thuê xe tang và các khoản chi khác phục vụ cho việc chôn cất/hỏa táng nạn nhân

+ Không chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí cúng tế, lễ bái, ăn uống, xây mộ, bốc mộ… 

– Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng

+ Chỉ xem xét cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, nếu trước khi tính mạng bị xâm phạm người bị thiệt hại thực tế đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Những người đang được người bị thiệt hại cấp dưỡng được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng, tương ứng đó.

+ Đối với người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng sau khi người bị thiệt hại bị xâm phạm tính mạng, những người này được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng hợp lý phù hợp với thu nhập và khả năng thực tế của người phải bồi thường cũng như nhu cầu thiết yếu của người được bồi thường.

– Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 100 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định.

Hiện nay mức lương cơ sở ở mức 1.490.000 đồng/tháng (khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP). Như vậy mức bồi thường tổn thất về tinh thần tối đa là 149 triệu đồng.

Trên đây là giải đáp về bồi thường thiệt hại xâm hại tính mạng. nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.


Có thể bạn quan tâm

31/08/2022

30/08/2022

30/08/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Một người nếu có hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại để bù đắp những tổn thất mình đã gây ra. Quy định về bồi thường thiệt hại xâm hại tính mạng của pháp luật hiện nay ra sao?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top