Nội dung nhật ký thi công gồm những gì? Có thể dùng mẫu nào?

Nhật ký thi công công trình là hồ sơ quan trọng trong danh mục hồ sơ hoàn thành công trình. Ghi chép, lưu trữ nhật ký thi công xây dựng công trình là bắt buộc đối với mỗi nhà thầu thi công. Vậy quy định về nhật ký thi công hiện nay thế nào?

Nhật ký thi công công trình là hồ sơ quan trọng trong danh mục hồ sơ hoàn thành công trình. Ghi chép, lưu trữ nhật ký thi công xây dựng công trình là bắt buộc đối với mỗi nhà thầu thi công. Vậy quy định về nhật ký thi công hiện nay thế nào?

Nhật ký thi công là gì?

Nhật ký thi công là tài liệu gốc về thi công công trình hay hạng mục công trình nhằm trao đổi thông tin giữa chủ đầu tư, với nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, đồng thời phản ánh trình tự, thời gian và điều kiện thi công và chất lượng công tác xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình xây dựng.

Theo Nghị định 06/2021 của Chính phủ quy định nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình:

Nhật ký thi công xây dựng công trình là do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng.

Trong trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính phải có sự thỏa thuận với các nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng để làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

Quy định về nội dung nhật ký thi công hiện nay ra sao?

Căn cứ Nghị định 06/2021, nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu:

Thứ nhất là diễn biến điều kiện thi công như về nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan;

Kế đến là về số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động nhằm thực hiện thi công tại hiện trường;  Những công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày tại công trường;

Nhật ký thi công cũng mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác, biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

Nhật ký thi công còn bao gồm các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

Ngoài ra, còn có những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan.

Nếu chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình có ra văn bản để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này phải được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.

Có thể dùng mẫu nhật ký thi công nào?

Hiện nay, có nhiều mẫu nhật ký thi công, bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây:NHẬT KÝ THI CÔNG

I. Quy định chung về nhật ký thi công:

– Sổ nhật ký thi công phải được đóng thành tập có đánh số trang và đóng dấu giáp lai trước khi đưa vào ghi chép hàng ngày.

– Cán bộ Giám sát và cán bộ kỹ thuật thi công của nhà thầu phải ký tên sau khi ghi chép hàng ngày.

– Trang đầu bìa nhật ký phải ghi đầy đủ thông tim sau:

+ Nhật ký thi công

+ Tập nhật ký số: …

+ Tên Dự án

+ Tên công trình (hạng mục)

+ Tên gói thầu

+ Địa điểm xây dựng

+ Tên chủ Đầu tư

+ Tên nhà thầu tư vấn giám sát (nếu có)

+ Tên nhà thầu Tư vấn thiết kế

+ Tên nhà thầu thi công

+ Tên cán bộ giám sát thi công

+ Tên cán bộ giám sát tác giả

+ Tên cán bộ thi công trực tiếp (là người ghi sổ nhật ký)

+ Thời gian ghi: Từ ngày đến ngày

II. Nôi dung chính về nhật ký thi công:

Công trình:           

Ngày, tháng,

năm

 

Nội dung ghi chép

Phần ghi của

Cán bộ giám sát

 

1. Thời tiết: (Ghi mưa, nắng, nhiệt độ)

 

 

 

 Hàng ngày Cán bộ giám sát cần ghi ý kiến nhận xét về các công việc thực hiện của nhà thầu, hoặc các chỉ dẫn, yêu cầu nhà thầu cần thực hiện, vv…

 

2. Công việc 1: (Ghi tên công việc)

 

– Vị trí thi công: (ghi rõ thi công ở vị trí

 

nào, từ cao trình nào đến cao trình nào,

 

hoặc từ đâu đến đâu….)

 

– Số lượng máy thi công: (ghi gồm những

 

loại máy nào, số lượng bao nhiêu)

 

 

– Nhân lực: (Ghi số lượng nhân công, cán

 

 

bộ kỹ thuật phụ trách công việc)

 

 

 

 

 

3. Công việc 2:

 

 

4. Công việc 3:

 

 

……………………..

 

 

(Các công việc 2, 3 ghi tương tự như công việc 1)

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

07/10/2021

07/10/2021

07/10/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Nhật ký thi công công trình là hồ sơ quan trọng trong danh mục hồ sơ hoàn thành công trình. Ghi chép, lưu trữ nhật ký thi công xây dựng công trình là bắt buộc đối với mỗi nhà thầu thi công. Vậy quy định về nhật ký thi công hiện nay thế nào?