Phải làm gì ngay trước khi Sổ hộ khẩu giấy bị xóa bỏ?

Năm 2022 là năm cuối cùng Sổ hộ khẩu giấy còn giá trị sử dụng. Để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính khi cuốn Sổ này hết giá trị, bạn cần lưu ý những gì?

Trước tiên, chúng tôi thông tin đến bạn rằng

Năm 2022 là năm cuối cùng Sổ hộ khẩu giấy còn giá trị sử dụng. Để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính khi cuốn Sổ này hết giá trị, bạn cần lưu ý những gì?

Trước tiên, chúng tôi thông tin đến bạn rằng, Luật Cư trú năm 2020 chỉ bỏ “Sổ hộ khẩu” tức là Sổ giấy, chứ hoàn toàn không bỏ khái niệm “hộ khẩu”. Khi bỏ Sổ hộ khẩu giấy, những cuốn Sổ giấy đã được cấp từ trước tới nay sẽ không còn giá trị. Thay vào đó, cơ quan Nhà nước sẽ quản lý thông tin cư trú người dân bằng phương thức điện tử hay còn gọi là Sổ hộ khẩu điện tử. Người dân vẫn cần phải làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú như trước đây…

Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 có điều khoản thi hành như sau:

3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Như vậy, Sổ hộ khẩu giấy đã cấp vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/12/2022. Từ ngày 01/01/2023, Sổ hộ khẩu giấy mới chính thức bị “khai tử”, không còn có giá trị sử dụng. 

Để không gặp phải bất cứ khó khăn nào khi Sổ hộ khẩu giấy hết giá trị, cần làm gì trước khi Sổ hộ khẩu hết giá trị vào đầu năm 2023?

Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Như vậy, khi Sổ hộ khẩu bị thu hồi, các thông tin cư trú của công dân được cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Luật Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 9 Luật này cũng quy định thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi ở hiện tại; nhóm máu…

Thông tin từ Bộ Công an, trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào vận hành chính thức từ ngày 01/7/2021.

Một số trường hợp chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hay chưa được “làm sạch” dữ liệu tức là cập nhật mới, chuẩn thông tin cư trú có thể do cán bộ Công an chưa liên lạc được, người dân đi khỏi địa phương…

Vì thế, nếu bạn chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cập nhật nhưng chưa chính xác, cần nhanh chóng đi cập nhật lại để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính sau 31/12/2022. Bởi những thông tin trên Cơ sở dữ liệu này được sử dụng thay thế Sổ hộ khẩu giấy khi cuốn Sổ này hết hiệu lực từ năm 2023. 

Nhanh chóng đi làm các thủ tục cần Sổ hộ khẩu?

Nếu bạn “lo sợ” Sổ hộ khẩu giấy hết giá trị dẫn đến việc đi làm các thủ tục gặp khó khăn, thì với các thủ tục cần Sổ hộ khẩu có thể làm ngay thì bạn nên nhanh chóng tiến hành.

 

Đi làm Căn cước công dân gắn chip

Hiện nay, nhiều người cho rằng Căn cước công dân gắn chip sẽ được sử dụng để thay thế Sổ hộ khẩu do thẻ này được định hướng tích hợp nhiều thông tin liên quan đến người dân, trong đó có thông tin về cư trú.

Tuy nhiên, chưa có một văn bản nào khẳng định điều này. 

Khoản 1 Điều 37 Luật Cư trú 2020 chỉ quy định những thông tin liên quan về cư trú của công dân đều được cập nhật tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong đó, Điều 12 Luật Căn cước công dân 2014 cũng quy định số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Số định danh cá nhân (12 số) cũng chính là số thẻ Căn cước công dân. Khi công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính có thể xuất trình thẻ Căn cước công dân để lấy thông tin về cư trú và những thông tin khác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, Cảnh sát quản lý cư trú sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân (số Căn cước công dân) để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Vì thế, nếu bạn đang sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số, tức là chưa biết mã định danh cá nhân của mình, sẽ rất khó khăn trong việc xin thông tin về cư trú. Nếu bạn chưa có Căn cước công dân, cần nhanh chóng đi làm thẻ này ngay, nhằm tạo thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính khi Sổ hộ khẩu giấy chấm dứt “sứ mệnh” vào đầu năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

14/02/2022

14/02/2022

14/02/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Năm 2022 là năm cuối cùng Sổ hộ khẩu giấy còn giá trị sử dụng. Để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính khi cuốn Sổ này hết giá trị, bạn cần lưu ý những gì?

Trước tiên, chúng tôi thông tin đến bạn rằng