Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là mẫu nào?

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là biểu mẫu sử dụng trong các thủ tục thay đổi hộ khẩu và đăng ký tạm trú, tạm vắng trước đây theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCA.

1. Mẫu phiếu báo thay đổi hộ

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là biểu mẫu sử dụng trong các thủ tục thay đổi hộ khẩu và đăng ký tạm trú, tạm vắng trước đây theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCA.

1. Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu 

Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu gồm có những nội dung được quy định như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
‎ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
‎ —————

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ………………………………………………

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên  (1) :…………………… 2. Giới tính:………………..

3. CMND số: ………………………….4. Hộ chiếu số:……………

5. Nơi thường trú:……………………………………………………….

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:……………………………………………..

……………………………….Số điện thoại liên hệ:…………………..

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên  (1) : ………………………..2. Giới tính:………………

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/……. 4. Dân tộc:…….5. Quốc tịch:…….

6. CMND số: …………………………7. Hộ chiếu số:………………….

8. Nơi sinh:……………………………………………………………………..

9. Nguyên quán:……………………………………………………………….

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………

11. Nơi thường trú:…………………………………………………………….

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:………………………………………………….

…………………………….Số điện thoại liên hệ:…………………………….

13. Họ và tên chủ hộ: …………….14. Quan hệ với chủ hộ:………..

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu  (2) :……………………….

………………………………………………………………………………………….

16. Những người cùng thay đổi:………………………………………………………

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc
Hộ chiếu số)

Quan hệ với người
có thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….., ngày ……. tháng ……. năm …….

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ  (3)

‎ (Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên)


……….., ngày …… tháng …… năm ……

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

 (Ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):……………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

 

.………., ngày….tháng….năm……….

TRƯỞNG CÔNG AN:…………………..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________________________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

2. Cách viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Theo nội dung trên có thể thấy được mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là mẫu nào? Vậy cách viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu thế nào? Cùng tham khảo nội dung sau của HieuLuat.

– Mục “Kính gửi”: Dòng trên ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú.

– Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu

– Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch; ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh

– Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”: Ghi đầy đủ số CMND và số hộ chiếu (nếu có cả hai loại giấy tờ này).

– Mục “Giới tính”: Nếu giới tính Nam thì ghi là Nam, nếu giới tính Nữ thì ghi là Nữ;

– Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;

– Mục “Quê quán”: Ghi quê quán theo giấy khai sinh. Nếu giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo quê quán của cha hoặc quê quán của mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Trường hợp con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận cha cho con thì quê quán của con được xác định theo quê quán của mẹ. Phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại;

– Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch khác (nếu có);

– Mục “Dân tộc” và “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Mục “Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Ghi rõ hiện nay làm nghề gì và tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc.

Cách ghi thông tin về địa chỉ cư trú

– Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Khi nào cần dùng phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu?

Trước đây, theo quy định tại khoản 2 điều 3 Thông tư 36/2014/TT-BCA (hiện đã hết hiệu lực) quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu được sử dụng trong các trường hợp:

Tuy nhiên, theo Thông tư 56/2021/TT-BCA, thì Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu được sử dụng hiện nay chính là tờ khai thay đổi thông tin cư trú ký hiệu là CT01. Mẫu CT01 cũng được sử dụng khi công dân thực hiện các thủ tục:

Có thể bạn quan tâm

28/10/2022

20/10/2022

13/10/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là biểu mẫu sử dụng trong các thủ tục thay đổi hộ khẩu và đăng ký tạm trú, tạm vắng trước đây theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCA.

1. Mẫu phiếu báo thay đổi hộ