Phương pháp lập dự toán mới nhất năm 2020 BÙ GIÁ hay TRỰC TIẾP | Duy Dự Toán

Thân chào toàn thể anh chị em bạn bè đồng nghiệp và chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của. mình ở dưới này mình sẽ chia sẻ với mọi người về phương pháp lập dự toán tại thời điểm hiện thành. thì nó có hai phương pháp 1 là lập dự toán the

Thân chào toàn thể anh chị em bạn bè đồng nghiệp và chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của. mình ở dưới này mình sẽ chia sẻ với mọi người về phương pháp lập dự toán tại thời điểm hiện thành. thì nó có hai phương pháp 1 là lập dự toán theo phương pháp bù giá. và 2 là lập dự toán theo phương pháp trực tiếp. Từ trước bây giờ. người dùng quen được dự toán theo phương pháp bù giá thế là một tỉnh thành phố người ra. ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình. thì các bạn Nhập liệu dữ liệu công tác vào thì nó đã có cái đơn giá của công tác đó luôn rồi. sau đó thì người dùng lập dự toán tại thời điểm hiện hành thì dùng sẽ điều chỉnh. tăng hoặc giảm giá của vật liệu nhân công áp dụng cho các văn bản quy định. thì người dùng sẽ lập dự toán để xác định ra các phần. chênh lệch. và cộng với lại với thuần giá gốc ban đầu thì mình sẽ có được cái file dự toán tại thời điểm hiện hành.

Thì đó chính là phương pháp lập dự toán bù giá còn tại thời điểm hiện hành bây giờ thì là người dùng. sẽ lập dự toán trên cơ sở tập định mức Thông tư của Bộ Xây dựng. Mới nhất thì đã có tao đến mức thông tư 10 của bộ xây dựng rồi ban hành để hướng dẫn xác định lập. đơn giá xây dựng công trình thay thế cho toàn bộ tập định mức thông tư cũ. và thời điểm hiện hành thì các tỉnh thành phố chưa kịp ban hành bộ đơn giá xây dựng Công Trình Mới. Chính vì vậy thì người dùng sẽ lập phương pháp. là lập dự toán theo cơ sở định mức hay nói cách khác là lập dự toán theo phương pháp tính trực tiếp. thì phương pháp tính trực tiếp này khác so với lại phương pháp lập dự toán bù giá như thế nào. Là người dùng sẽ không có giá gốc. hay nói khác. là giá gốc sẽ bằng trực tiếp với giá hiện trường tại thời điểm hiện tại thi công . Người dùng sẽ.

https://www.youtube.com/watch?v=i1iukaNhj50

https://youtu.be/i1iukaNhj50Thân chào toàn thể anh chị em bạn bè đồng nghiệp và chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của. mình ở dưới này mình sẽ chia sẻ với mọi người về phương pháp lập dự toán tại thời điểm hiện thành. thì nó có hai phương pháp 1 là lập dự toán the