Quê quán đổi địa danh hành chính có phải sửa giấy khai sinh?

Việc thay đổi địa danh hành chính từ trước đến nay không hiếm. Điều này có ảnh hưởng thế nào đến giấy tờ và việc khai hồ sơ của người dân?

Thay đổi địa danh hành chính có phải sửa giấy khai sinh?

Việc thay đổi địa danh hành chính từ trước đến nay không hiếm. Điều này có ảnh hưởng thế nào đến giấy tờ và việc khai hồ sơ của người dân?

Thay đổi địa danh hành chính có phải sửa giấy khai sinh?

Chào bạn. Quê quán trong giấy khai sinh là một nội dung hộ tịch. Vì thế, việc thay đổi quê quán trong giấy khai sinh chính là việc thay đổi, hay cải chính hộ tịch.

Về vấn đề này, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Như vậy, trường hợp của bạn, địa danh hành chính thay đổi nên hiện nay không khớp với giấy khai sinh không thuộc trường hợp được cải chính hộ tịch.

Đã thay đổi địa danh hành chính, xin cấp lại khai sinh ở đâu?

Điều 25. Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định:

Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 04/2020/TT-BTP cũng hướng dẫn trường hợp địa danh hành chính đã có sự thay đổi so với địa danh ghi trong giấy tờ được cấp trước đây thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại; địa danh hành chính trước đây được ghi vào mặt sau của Giấy khai sinh và mục Ghi chú trong Sổ đăng ký khai sinh.

Khai hồ sơ thế nào khi địa danh hành chính đã thay đổi?

07. Quê quán: Ghi theo quê quán trong giấy khai sinh (nếu có thay đổi địa danh hành chính thì ghi cả nơi cũ và hiện nay); trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố, mẹ). Ghi địa chỉ như cách ghi ở mục 06.

Trên đây là giải đáp nếu đổi địa danh hành chính có phải sửa giấy khai sinh không? Nếu còn thắc mắc, bạn đọc có thể liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

23/12/2021

23/12/2021

23/12/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Việc thay đổi địa danh hành chính từ trước đến nay không hiếm. Điều này có ảnh hưởng thế nào đến giấy tờ và việc khai hồ sơ của người dân?

Thay đổi địa danh hành chính có phải sửa giấy khai sinh?