Quy định mức đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/10/2022

Từ ngày 01/10/2021 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của doanh nghiệp và người lao động sẽ có sự thay đổi.

Trước đó, vào ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP để hỗ trợ người

Từ ngày 01/10/2021 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của doanh nghiệp và người lao động sẽ có sự thay đổi.

Trước đó, vào ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP để hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Trong đó có chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Mức giảm đóng: Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.


Chính sách này thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thông qua việc góp phần hỗ trợ:

– Người lao động: khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động;

– Người sử dụng lao động: giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Đồng thời, chính sách cũng thể hiện vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động.

Căn cứ nội dung Nghị quyết 116, người sử dụng lao động (trừ các cơ quan, tổ chức, đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021 sẽ được giảm mức đóng xuống còn 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Do đó, trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 01/102021 đến hết ngày 30/09/2022 doanh nghiệp sẽ không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, từ ngày 01/10/2022, người sử dụng lao động tiếp tục đóng 1% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và tổng mức đóng sẽ là 21,5%. Cụ thể: 14% cho Quỹ hưu trí; 3% cho Quỹ ốm đau – thai sản;  0.5% cho Quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, 1% cho Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, 3% cho quỹ bảo hiểm y tế (theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH)

Người lao động tiếp tục đóng 10,5%. Cụ thể: 8% cho Quỹ hưu trí, tử tuất; 1% cho Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, 1,5% cho Quỹ bảo hiểm y tế.

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

 

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

 

14%

3%

0,5%

1%

3%

8%

0%

0%

1%

1,5%

21,5%

10,5%

Tổng cộng 32%

Đối với trường hợp chỉ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, mức đóng như sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

 

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

 

14%

3%

0,5%

0%

0%

8%

0%

0%

0%

0%

17,5%

8%

Tổng cộng 25,5%

Có thể bạn quan tâm

06/09/2022

30/08/2022

16/08/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Từ ngày 01/10/2021 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của doanh nghiệp và người lao động sẽ có sự thay đổi.

Trước đó, vào ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP để hỗ trợ người

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top