Quy định tách thửa tỉnh Cao Bằng mới nhất là gì?

Cao Bằng là tỉnh vùng núi phía bắc nằm tiếp giáp với nước bạn – Trung Quốc. Do vậy, đây là tỉnh có các chính sách pháp luật đất đai được quy định rất chặt chẽ. Ngày 10/11/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết địn

Cao Bằng là tỉnh vùng núi phía bắc nằm tiếp giáp với nước bạn – Trung Quốc. Do vậy, đây là tỉnh có các chính sách pháp luật đất đai được quy định rất chặt chẽ. Ngày 10/11/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định 40/2021/QĐ-UBND. Tuy nhiên, các quy định về đất đai vẫn là dấu hỏi chấm với người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt về tách thửa đất. Nhận thức được vấn đề trên, sau đây chúng tôi sẽ tư vấn cho quý độc giả về quy định tách thửa tỉnh Cao Bằng cập nhật 2022:

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Xin chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn về quy định tách thửa tỉnh Cao Bằng. Với những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi giải đáp như sau:

1. Điều kiện để được tách thửa tại tỉnh Cao Bằng là gì?

Trước hết, việc tách thửa đất phải đảm bảo các điều kiện chung quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, thửa đất đề nghị xin tách thửa phải:

– Đã được cấp sổ đỏ.

– Đang trong thời hạn sử dụng đất, thửa đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

– Đất không thuộc trường hợp có tranh chấp.

Ngoài ra, tại Điều 4 của Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng còn quy định điều kiện thực hiện việc tách thửa. Theo đó, việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

– Đối với đất ở:

Đối với đất ở có vị trí tiếp giáp đường giao thông công cộng mà có quy định hoặc tuy chưa có quy định lộ giới, sau khi tách thửa thì thửa đất còn lại và diện tích thửa đất mới hình thành phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu để tách thửa. Diện tích đất tối thiểu để tách thửa không được tính phần diện tích đất thuộc quy hoạch đường giao thông.

– Đối với đất phi nông nghiệp (mà không phải là đất ở)

+ Tại các phường, thị trấn: Sau khi thực hiện thủ tục tách thửa thì thửa đất hình thành mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích thửa đất tối thiểu: 36 m2 (ba sáu mét vuông), chiều rộng thửa đất tối thiểu: 3,5 m (ba phẩy năm mét)

+ Tại các xã: Sau khi tách thửa thì thửa đất hình thành mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích thửa đất tối thiểu: 60 m2 (sau mươi mét vuông, chiều rộng thửa đất tối thiểu: 4,0 m (bốn mét)

+ Đối với việc tách thửa đất không phải là đất ở để chuyển mục đích sang đất ở:

Việc tách thửa được căn cứ vào kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là đất ở để chuyển mục đích từ đất không phải là đất ở sang đất ở. Trường hợp này diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo đúng diện tích, kích thước mà chúng tôi đã phân tích ở trên.

– Đối với đất nông nghiệp:

+ Tại đô thị: Sau khi tách thửa thì thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích tối thiểu. Theo đó, diện tích thửa đất tối thiểu 120 m2 (một trăm hai mươi mét vuông)

+Tại nông thôn: Sau khi tách thửa thì thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm đồng thời bảo yêu cầu về diện tích tối thiểu. Theo đó, diện tích thửa đất tối thiểu 200 m2 (hai trăm mét vuông).

Như vậy, để được tách thửa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thửa đất của bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện mà chúng tôi đã phân tích ở trên.

2. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp tại tỉnh Cao Bằng là bao nhiêu?

– Đối với đất ở tại tỉnh Cao Bằng:

Tại Điều 6 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở. Theo đó:

+ Đối với đất ở tại đô thị:

Thửa đất còn lại sau khi tách thửa và thửa đất mới được hình thành do tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau:

Diện tích thửa đất tối thiểu: 36 m2 (ba mươi sáu mét vuông)

Chiều rộng thửa đất tối thiểu: 3,5 m (ba phẩy năm mét).

+ Đối với đất ở tại nông thôn:

Thửa đất mới được hình thành từ thủ tục tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau:

Diện tích thửa đất tối thiểu: 60 m2 (sáu mươi mét vuông).

Chiều rộng thửa đất tối thiểu: 4,0 m (bốn mét).

– Đối với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Tại Điều 7 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp. Theo đó:

Thửa đất mới được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi thực hiện thủ tục tách thửa phải có diện tích tối thiểu sau:

+ Đối với đất tại các phường, thị trấn: Diện tích thửa đất tối thiểu 120 m2 (một trăm hai mươi mét vuông).

+ Đối với đất tại các xã: Diện tích thửa đất tối thiểu 200 m2 (Hai trăm mét vuông).

Như vậy, để được tách thửa thì thửa đất của bạn phải đáp ứng được điều kiện về diện tích tối thiểu mà chúng tôi đã phân tích ở trên.

Bài viết đã cung cấp đến bạn những thông tin cần thiết về quy định tách thửa tỉnh Cao Bằng. Để tìm hiểu thêm những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ trực tiếp đến tổng đài  luatphap.vn  để được tư vấn kịp thời. 

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

16/06/2022

16/06/2022

16/06/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Cao Bằng là tỉnh vùng núi phía bắc nằm tiếp giáp với nước bạn – Trung Quốc. Do vậy, đây là tỉnh có các chính sách pháp luật đất đai được quy định rất chặt chẽ. Ngày 10/11/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết địn