Quy định về chu kỳ kiểm định đối với ô tô

Việc kiểm định phương tiện giao thông sẽ giúp đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe theo các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo xe đủ điều kiện để lưu thông.

Mỗi loại xe v

Việc kiểm định phương tiện giao thông sẽ giúp đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe theo các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo xe đủ điều kiện để lưu thông.

Mỗi loại xe và mỗi chiếc xe sẽ có chu kỳ kiểm định khác nhau. Theo quy định tại Thông tư 70/2015/TT-BGTVT thì:

– Xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải đã sản xuất đến 7 năm sẽ có chu kỳ kiểm định lần đầu tiên là 30 tháng, sau đó cứ 18 tháng phải kiểm định lại; những xe sản xuất từ 7 năm đến 12 năm có chu kỳ là 12 tháng và những xe sản xuất trên 12 năm có chu kỳ kiểm định là 6 tháng;

– Ô tô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải, ô tô chở người các loại trên 9 chỗ không cải tại có chu kỳ kiểm định lần đầu là 18 tháng, sau đó cứ 6 tháng phải kiểm định một lần. Riêng đối với loại có cải tạo chu kỳ lần đầu kiểm định là 12 tháng;

– Đối với các loại ô tô tải, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm chu kỳ kiểm định lần đầu là 24 tháng, chu kỳ tiếp theo là 12 tháng;

– Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm phải kiểm định 6 tháng một lần;

– Với ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc có cải tạo chu kỳ kiểm định lần đầu là 12 tháng, sau đó cứ 6 tháng phải kiểm định lại;

– Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên; ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên bắt buộc kiểm định 3 tháng một lần.

Lưu ý:

– Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.

– Số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả người lái.

Xem thêm:

Ô tô hết hạn đăng kiểm xử phạt như thế nào?

 

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

20/07/2018

20/07/2018

20/07/2018

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Việc kiểm định phương tiện giao thông sẽ giúp đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe theo các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo xe đủ điều kiện để lưu thông.

Mỗi loại xe v