Quy trình Thành lập Chi nhánh.

Quy trình Tư vấn thành lập Chi nhánh.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về Chi nhánh của Công ty:

· Tư vấn pháp luật về mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;

· Tư vấn pháp luật mối quan hệ giữa trưởng chi nhánh và các bộ phận trực thuộc;

· Tư vấn pháp luật quyền và nghĩa vụ của trưởng chi nhánh;

· Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Tiếp nhận thông tin và hoàn thiện hồ sơ thành lập chi nhánh

Trên cơ sở nội dung chi tiết khách hàng cung cấp qua Phiếu cung cấp thông tin, bộ phận tư vấn của chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập chi nhánh

· Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư;

· Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

· Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (người đứng đầu chi nhánh có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động);

· Chúng tôi tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho chi nhánh tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

· Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho chi nhánh . Nếu Công ty của quý vị có trụ sở tại tỉnh khác, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện việc xin mã số thuế phụ tại địa phương.

· Sau khi quý vị đã được cấp thông báo mã số thuế phụ, chúng tôi đại diện xin mã số thuế chính thức tại Hà Nội.

· Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu chi nhánh (người đứng đầu chi nhánh có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Dấu).

· Chúng tôi hướng dẫn một số nội dung trước khi hoạt động và hai bên thanh lý hợp đồng.

Trên đây là quy trình tư vấn và đại diện thành lập chi nhánh cho quý vị. Tất cả các thắc mắc có liên quan, quý vị có thể liên hệ lại bộ phận tư vấn của chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!