Quy trình Tư vấn Xây dựng Quy chế của HANOI LAW.

uy trình Tư vấn Xây dựng Quy chế.

Hiện nay HANOI LAW đang cung cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng Quy chế cho các doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cơ cấu tổ chức và hoàn thiện các quy chế sau:

– Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành;

– Quy chế Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên;

– Quy chế Ban giám đốc, Ban kiểm soát;

– Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng;

– Quy chế về quản lý hành chính và thông tin;

– Quy chế Quản lý vốn, tài sản và Công tác Tài chính Kế toán

– Quy chế sàn giao dịch Bất động sản…;

Với tác phong tư vấn chuyên nghiệp, HANOILAW giúp quý công ty tiến hành kinh doanh thuận lợi bằng hiệu quả dịch vụ mà chúng tôi mang lại.

Quy trình xây dựng Quy chế:

1. Trao đổi, đàm phán ký hợp đồng.

2. Bộ phận chuyên môn của HANOILAW kết hợp với lãnh đạo công ty để:

· Thu thập thông tin cơ bản về doanh nghiệp;

· Tìm hiểu phương thức quản lý hiện tại của doanh nghiệp;

· Tìm hiểu những vướng mắc đã và đang gặp tại doanh nghiệp;

· Tìm hiểu định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

3. HANOILAW nghiên cứu và đưa ra các Sơ đồ tổ chức bộ máy.

4. Lãnh đạo doanh nghiệp lựa chọn Sơ đồ.

5. Công Minh dự thảo xây dựng quy chế.

6. Xin ý kiến góp ý của lãnh đạo Công ty vào từng điều khoản của quy chế.

7. HANOILAW soạn Dự thảo lần thứ 2.

8. Xin ý kiến góp ý lần thứ 2 của Ban lãnh đạo Công ty.

9. HANOILAW hoàn chỉnh và bàn giao Quy chế.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top