Quyết định 17/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh

Văn bản đang xem
Quyết định 17/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh

Bản

Văn bản đang xem

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Văn bản đang xem
Quyết định 17/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh

Bản