Quyết định 39/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

 

( Đối với xã, phường, thị trấn có Kiểm lâm địa bàn thì Kiểm lâm địa bàn ký, ghi rõ họ tên.

Văn bản đang xem
Quyết định 39/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây b

 

(4) Đối với xã, phường, thị trấn có Kiểm lâm địa bàn thì Kiểm lâm địa bàn ký, ghi rõ họ tên.

Văn bản đang xem

Quyết định 39/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 

( Đối với xã, phường, thị trấn có Kiểm lâm địa bàn thì Kiểm lâm địa bàn ký, ghi rõ họ tên.

Văn bản đang xem
Quyết định 39/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây b