Quyết định 42/2014/QĐ-TTg Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do CP giao

Văn bản đang xem
Quyết định 42/2014/QĐ-TTg Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do CP giao

Văn bản đang xem

Quyết định 42/2014/QĐ-TTg Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do CP giao

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Văn bản đang xem
Quyết định 42/2014/QĐ-TTg Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do CP giao