Quyết định 57/2013/QĐ-TTg trợ cấp một lần với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia

Văn bản đang xem
Quyết định 57/2013/QĐ-TTg trợ cấp một lần với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia

Văn bản đang xem

Quyết định 57/2013/QĐ-TTg trợ cấp một lần với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Văn bản đang xem
Quyết định 57/2013/QĐ-TTg trợ cấp một lần với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia