Quyết định 80/2014/QĐ-TTg thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan NN

Văn bản đang xem
Quyết định 80/2014/QĐ-TTg thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan NN

Văn bản đang xem

Quyết định 80/2014/QĐ-TTg thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan NN

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Văn bản đang xem
Quyết định 80/2014/QĐ-TTg thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan NN