Sẽ không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Luật Cư trú năm 2020 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Luật Cư trú năm 2020 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.


Cụ thể, Luật Cư trú 2020 đã bỏ các thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Thay vì quản lý cư dân qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như trước đây, từ 01/7/2021 sẽ chuyển sang quản lý bằng số hóa.

Về đăng ký thường trú

Tại Điều 22 Luật này nêu rõ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người dân về việc cập nhật.

Về đăng ký tạm trú

Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú, khi công dân đủ điều kiện để đăng ký tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký biết về việc đã cập nhật thông tin.

Bên cạnh đó, tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 quy định như sau:

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022.

Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Như vậy, từ 01/7/2021, công dân đăng ký thường trú, tạm trú sẽ không được cấp sổ như trước đây mà được cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú và số định danh cá nhân. Với sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 01/7/2021.

>> Bổ sung quy định về đăng ký thường trú từ 01/7/2021

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

16/12/2020

15/12/2020

15/12/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Luật Cư trú năm 2020 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top