Sửa chữa nhà xuống cấp, dùng mẫu đơn nào?

Khi thực hiện sửa chữa nhà ở xuống cấp, thay đổi kiến trúc ngôi nhà đang sử dụng tổ chức hoặc cá nhân cần có mẫu đơn xin sửa chữa nhà. Vậy có thể dùng mẫu hơn nào trong trường hợp này?

Sửa chữa nhà xuống cấp có cần x

Khi thực hiện sửa chữa nhà ở xuống cấp, thay đổi kiến trúc ngôi nhà đang sử dụng tổ chức hoặc cá nhân cần có mẫu đơn xin sửa chữa nhà. Vậy có thể dùng mẫu hơn nào trong trường hợp này?

Sửa chữa nhà xuống cấp có cần xin giấy phép không?

Nhiều người cho răng khi xây nhà cần giấy phép rồi thì sửa nhà không cần phải xin phép nữa. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng thì khi sửa chữa nhà, chủ nhà sẽ được miễn giấy phép xây dựng nếu:

– Việc sửa chữa bên trong nhà không làm thay đổi kết cấu chịu lực, công năng sử dụng, môi trường, an toàn công trình

– Việc sửa chữa làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

Bên cạnh đó, nếu chỉ chỉnh sửa một số hạng mục nhỏ, thay đổi nội thất đơn giản thì không cần phải xin giấy phép.

Tuy nhiên, nếu chủ nhà muốn sửa lại toàn bộ ngôi nhà, việc sửa chữa ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi nhà, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh thì phải xin giấy phép.

Đơn xin sửa chữa nhà xuống cấp

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cải tạo/sửa chữa …..

Kính gửi: ……

1. Tên chủ đầu tư: …..

– Người đại diện: …. Chức vụ: ….

– Địa chỉ liên hệ: ….

Số nhà: …… Đường …… Phường (xã) …….

Tỉnh, thành phố: …..

Số điện thoại: ……

2. Hiện trạng công trình:

– Lô đất số: ….. Diện tích …… m2.

– Tại: ……

– Phường (xã) …… Quận (huyện) ……

– Tỉnh, thành phố: ……

– Loại công trình: ….. Cấp công trình: ….

– Diện tích xây dựng tầng 1: … m2.

– Tổng diện tích sàn: ….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ….. m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

– Loại công trình: ….. Cấp công trình: ……

– Diện tích xây dựng tầng 1: ……. m2.

– Tổng diện tích sàn: ……. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ……. m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:

– Chứng chỉ hành nghề số: ….. do ……Cấp ngày: ……

– Địa chỉ: ……..

– Điện thoại: ……..

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): …… cấp ngày …….

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: … tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

….., ngày….tháng…năm…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CẢI TẠO/SỬA CHỮA NHÀ Ở

Kính gửi: ………

1. Thông tin về chủ đầu tư

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ………………………

– Địa chỉ liên hệ: ………………………………………….

– Số nhà: xxx Đường/phố: ……………….. Phường/xã: ………………..

– Quận/huyện: …………………….Tỉnh/thành phố: ………………………..

– Số điện thoại: ……………………

2. Thông tin công trình cần sữa chữa

– Địa điểm xây dựng: ………………………………….

– Lô đất: …………. Diện tích: ………..

– Tại số nhà: xxx Đường/phố: ………………………

– Phường/xã: ……………………. Quận/huyện: …..

– Tỉnh, thành phố: ……………………………………….

3. Nội dung đề nghị cấp phép cải tạo, sửa chữa

– Loại công trình: Nhà ở Cấp công trình:….

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………

– Tổng diện tích sàn: …………… (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+ Tầng 1: …

+ Tầng 2: …

+ Tầng 3: …

– Chiều cao công trình: … (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

+ Tầng 1: …

+ Tầng 2: …

+ Tầng 3: …

– Số tầng: … tầng trên mặt đất.

4. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:… tháng.

5. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 – Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo

2 – Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng nhà ở

……., ngày … tháng … năm …..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết đơn xin sửa nhà xuống cấp thế nào?

Đơn xin sửa nhà xuống cấp thường bao gồm 05 nội dung chính

1. Nơi nhận đơn: ghi rõ ràng, chính xác cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ví dụ như: Kính gửi: UBND huyện, quận, thị xã (nơi có nhà cần sửa chữa)

2. Thông tin về chủ hộ ghi đầy đủ các nội dung: Tên chủ hộ, Địa chỉ liên hệ, Số điện thoại.

3. Thông tin nhà ở cần sửa chữa, cải tạo, ghi đầy đủ thông tin về:

+ Địa Điểm xây dựng: Số nhà, đường nào, xã/phường nào, huyện quận, thị xã, tỉnh (thành phố) nào?

+ Lô đất số: lấy theo thông tin tại Sổ đỏ được cơ quan nhà nước cấp.

+ Diện tích: Ghi chính xác thông tin diện tích theo giấy phép xây dựng hoặc đo thực tế.

4. Nội dung đề nghị cấp phép cải tạo, sửa chữa:

+ Loại công trình: Nhà ở, Cấp công trình…

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ghi đúng diện tích xây dựng theo giấy phép hoặc theo thực tế.

+ Tổng diện tích sàn:….. (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

+ Chiều cao công trình: ghi rõ bao nhiêu m, ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

5. Giấy tờ kèm theo đơn xin sửa chữa nhà ở xuống cấp:

+ Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo;

+ Bản sao được công chứng hoặc chứng thực của 01 trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng nhà ở như Sổ đỏ…

HieuLuat giới thiệu về mẫu đơn xin sửa chữa nhà xuống cấp, trợ cấp thất nghiệp có tăng không? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.


Có thể bạn quan tâm

29/08/2022

28/08/2022

28/08/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Khi thực hiện sửa chữa nhà ở xuống cấp, thay đổi kiến trúc ngôi nhà đang sử dụng tổ chức hoặc cá nhân cần có mẫu đơn xin sửa chữa nhà. Vậy có thể dùng mẫu hơn nào trong trường hợp này?

Sửa chữa nhà xuống cấp có cần x