Tham gia bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc thế nào?

Người lao động làm việc có kí hợp đồng theo quy định được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp… Vậy nếu nghỉ việc thì người lao động tham gia BHYT thế nào?

Thẻ bảo hiểm y tế sau

Người lao động làm việc có kí hợp đồng theo quy định được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp… Vậy nếu nghỉ việc thì người lao động tham gia BHYT thế nào?

Thẻ bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc có còn giá trị không?

Chào bạn, sau khi nghỉ việc tại doanh nghiệp, thẻ BHYT của người lao động sẽ hết giá trị sử dụng tại tháng doanh nghiệp báo giảm lao động.

Theo khoản 2 Điều 50 Quyết định 595/BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp,… theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Nếu người lao động nghỉ việc, người sử dụng lao động lập hồ sơ báo giảm BHXH gửi tới cơ quan BHXH. Trường hợp chậm báo giảm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó (điểm 2.1 khoản 2 Điều 50 Quyết định 595)

Do đó, nếu chậm báo giảm, doanh nghiệp phải đóng tiền BHYT của những tháng báo chậm, thẻ BHYT của người lao động đã nghỉ việc sẽ có giá trị đến hết tháng mà người sử dụng lao động báo giảm người tham gia BHYT.

Người lao động có thể sử dụng thẻ BHYT đã được cấp để đi khám chữa bệnh BHYT đến hết tháng doanh nghiệp báo giảm lao động.

Để đảm bảo các quyền lợi BHYT khi đi khám chữa bệnh, người lao động cần tiếp tục tham gia BHYT.

Lưu ý, nếu người lao động đã cận mốc thời gian tham gia BHYT 5 năm nếu để gián đoạn thời gian quá 3 tháng sẽ không được tính BHYT 5 năm liên tục.

Tham gia bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc thế nào?

Nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT do cơ quan BHYT đóng hoặc do ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng, người lao động sau khi nghỉ việc có thể tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình. (Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP)

Việc tham gia theo hình thức BHYT hộ gia đình này phải đảm bảo toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú cùng tham gia, cá nhân không tham gia đơn lẻ (theo Công văn 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015).

Điều này đồng nghĩa với việc, người lao động nghỉ việc muốn mua BHYT hộ gia đình thì các thành viên còn lại trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú mà chưa có thẻ BHYT cũng phải cùng mua.

Các bước tham gia BHYT hộ gia đình

Bước 1:

– Kê khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai tham gia BHYT theo mẫu TK1-TS

– Kê khai toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT – mẫu DK01, mẫu này có thể nhận từ trưởng thôn, xóm, khu phố, ấp, bản.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi cư trú/đại lý thu cùng với các giấy tờ:

– Bản sao Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú

– Bản chính hoặc bản chụp thẻ BHYT của các thành viên khác trong Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú đã có thẻ để xác định giảm trừ mức đóng.

Bước 3: Đóng tiền tham gia BHYT

Đóng tiền tham gia BHYT sau khi nộp hồ sơ theo đúng quy định và lấy giấy hẹn trả kết quả.

Bước 4: Nhận thẻ BHYT

Người dân đến đại lý thu BHXH hoặc cơ quan BHXH nơi đã nộp hồ sơ để nhận thẻ BHYT căn cứ thời gian hẹn trên giấy hẹn.

Mức đóng BHYT hộ gia đình

TĐiểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018 quy định mức đóng BHYT hộ gia đình như sau:

– Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

– Người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất.

– Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Mức lương cơ sở áp dụng năm 2022 hiện vẫn ở mức 1,49 triệu đồng/tháng.

Do vậy, mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2022 theo từng thành viên là:

Người thứ 1: 67.050 đồng/tháng

Người thứ 2: 46.935 đồng/tháng

Người thứ 3: 40.230 đồng/tháng

Người thứ 4: 33.525 đồng/tháng

Từ người thứ 5 trở đi: 26.820 đồng/tháng

HieuLuat vừa giải đáp về vấn đề bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Người lao động làm việc có kí hợp đồng theo quy định được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp… Vậy nếu nghỉ việc thì người lao động tham gia BHYT thế nào?

Thẻ bảo hiểm y tế sau

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top