Thời gian tôi nghỉ sinh con có được hưởng lương ở công ty hay không?

Liên quan đến quyền lợi của người lao động nữ khi nghỉ sinh con, nhiều người băn khoăn liệu khi nghỉ sinh con có được hưởng lương không?

Nghỉ sinh con có được hưởng lương không?
Chào bạn, chế độ tha

Liên quan đến quyền lợi của người lao động nữ khi nghỉ sinh con, nhiều người băn khoăn liệu khi nghỉ sinh con có được hưởng lương không?

Nghỉ sinh con có được hưởng lương không?

Chào bạn, chế độ thai sản là chế độ mà người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội được hưởng khi sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ… đóng đủ số tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội

Nếu lao động nữ mang thai không tham gia BHXH nhưng có chồng tham gia BHXH thì chế độ thai sản sẽ được áp dụng cho người chồng.

Tại Điều 139 Bộ Luật lao động 2019 quy định, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Mặt khác, Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Mức hưởng chế độ thai sản trong trường hợp nghỉ sinh con như sau:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Có thể thấy, pháp luật hiện hành chỉ quy định lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản được hưởng các chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà không quy định việc người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động trong thời gian này.

Ví dụ: mức bình quân tiền tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi bạn nghỉ sinh con là 5,2 triệu đồng. Thì khi nghỉ sinh 6 tháng bạn được nhận:

– 6 x 5,2 = 31,2 triệu đồng

– và: 2 x lương tối thiểu = 2 x 1,49 = 2,98 triệu đồng.

Vậy tổng tiền bạn nhận được trong 6 tháng nghỉ sinh là 31,2 + 2,98 = 34,18 triệu đồng.

Ngoài các khoản trên, bạn không được nhận thêm một khoản nào, nói cách khác là bạn không được hỗ trợ lương hàng tháng trong thời gian nghỉ sinh 6 tháng trừ khi công ty bạn có chính sách hỗ trợ hoặc trả lương cho trường hợp này.Chồng nghỉ thai sản có được hưởng lương không?

Chào bạn, căn cứ khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội về mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới như sau:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. Cụ thể:

Mức hưởng = Mức lương bình quân đóng BHXH/24 ngày X số ngày nghỉ

Ví dụ:

Nếu lương bình quân đóng bảo hiểm của chồng bạn 6 tháng trước khi bạn sinh là: 5.200.000 và chồng bạn được nghỉ 5 ngày (vì vợ sinh thường)

Thì mức hưởng của chồng bạn là:

Nếu lương bình quân đóng bảo hiểm của chồng bạn 6 tháng trước khi bạn sinh là: 5.200.000 và chồng bạn được nghỉ 5 ngày (vì vợ sinh thường)

Thì mức hưởng của chồng bạn là:

Mbq6t = (6 x5.200.000đ)/6 tháng = 5.200.000đ

Mức hưởng cho 5 ngày = 5.200.000/ 24 x 5 = 1.083.333 đồng

Trong đó:

Mbq6t : Mức bình quân 6 tháng

Tương tự như trường hợp chúng tôi nêu trên thì chồng bạn sẽ được nhận chế độ thai sản trong 5 ngày nghỉ việc chăm vợ sinh và không được hỗ trợ lương trong 5 ngày này trừ khi công ty của chồng bạn có chính sách hỗ trợ hoặc trả lương cho trường hợp này.

Trên đây là giải đáp về việc nghỉ sinh con có được hưởng lương không? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Thời gian lao động nữ nghỉ sinh có được tính phép năm không?Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

16/03/2022

15/03/2022

15/03/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Liên quan đến quyền lợi của người lao động nữ khi nghỉ sinh con, nhiều người băn khoăn liệu khi nghỉ sinh con có được hưởng lương không?

Nghỉ sinh con có được hưởng lương không?
Chào bạn, chế độ tha