Thông báo khởi công xây dựng công trình có bắt buộc? Dùng mẫu đơn nào?

Việc xây dựng các công trình nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn… luôn phải tuân theo những quy định của pháp luật. Trong đó, thông báo khởi công xây dựng công trình là một trong những khâu quan trọng.

Điều k

Việc xây dựng các công trình nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn… luôn phải tuân theo những quy định của pháp luật. Trong đó, thông báo khởi công xây dựng công trình là một trong những khâu quan trọng.

Điều kiện khởi công xây dựng công trình hiện nay là gì?

Cảm ơn bạn gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về những vướng mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Quy định về điều kiện khởi công xây dựng công trình tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021) bao gồm:


1. Công trình có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ

2. Công trình có giấy phép xây dựng (với công trình phải có giấy phép xây dựng)

3. Công trình có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình khởi công đã được phê duyệt

4. Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công

5. Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng

6. Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất 03 ngày làm việc.

Đối với trường hợp khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định về giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng.

Các loại giấy phép xây dựng cấp cho chủ đầu tư hiện nay gồm:

– Giấy phép xây dựng mới;

– Giấy phép sửa chữa, cải tạo;

– Giấy phép di dời công trình;

– Giấy phép xây dựng có thời hạn.Không thông báo khởi công xây dựng công trình sẽ bị xử phạt. (Ảnh minh họa)

 Quy định về hồ sơ thông báo khởi công xây dựng công trình

Hồ sơ thông báo khởi công xây dựng công trình bao gồm:            

1. Thông báo khởi công công trình xây dựng (theo mẫu);

2. Bản sao công chứng Giấy phép xây dựng; Quyết định phê duyệt dự án và bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt với trường hợp phải xin phép…

3. Thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận

4. Hợp đồng thi công xây dựng

5. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong khi thi công xây dựng

6. Biện pháp và tiến độ thi công (đã được phê duyệt)

Ngoài ra, hồ sơ còn bao gồm biên bản khảo sát hiện trạng công trình liền kề, cam kết đền bù thiệt hại về người, công trình, tài sản…

Hồ sơ thông báo khởi công sau khi hoàn thiện được nộp ở phòng quản lý đô thị của Ủy ban nhân dân phường, xã ngay tại khu vực công trình khởi công.

Không thông báo khởi công xây dựng, bị phạt thế nào?

Thủ tục thông báo khởi công phải thực hiện để cơ quan nhà nước có cơ sở quản lý và xử lý vi phạm trên địa bàn.

– Nhà ở riêng lẻ: gửi thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương). 

– Các công trình khác không thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện: gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nếu công trình thuộc đối tượng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định thì thông báo khởi công phải được gửi thêm tới cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp (Sở/Phòng xây dựng).


Và nếu khởi công xây dựng mà không thông báo chủ đầu tư sẽ phải bị xử phạt theo quy định tại Điều 15 Nghị định 16/2022/NĐ-CP

Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Trước đây mức phạt đối với hành vi này tại Nghị định 139/2017 (đã hết hiệu lực) chỉ từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng.

Như vậy, tùy mức độ, hành vi vi phạm, chủ đầu tư vi phạm về thông báo khởi công xây dựng công trình hiện nay sẽ bị phạt từ 5 – 10 triệu đồng.


Mẫu thông báo khởi công công trình xây dựng

Về Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình, có thể dùng mẫu ban hành kèm theo Nghị định 06/2021 của Chính phủ ngày 26/01/2021 của Chính phủ. 

…(1)…

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./……

……., ngày……. tháng……. năm………

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

Kính gửi:

…………..(2)…………

…………..(3)…………

 

……(1)…… báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:……..thuộc dự án…………

2. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………..

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: …………………………………………………………………

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: ……………………………..

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng (nêu quy mô, các thông số kỹ thuật chủ yếu và công năng sử dụng của các hạng mục công trình, công trình xây dựng).

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có): (tổng thầu, các nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án).

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu …;

– Hồ sơ gửi kèm (4)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH
PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Ghi chú:

(1) Tên của chủ đầu tư.

(2) Tên cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công trình.

(3) Tên cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này trong trường hợp công trình thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này.

(4) Các trường hợp quy định tại các điểm b, e, h và i khoản 2 Điều 89 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng; trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 thì hồ sơ gửi kèm bao gồm: hồ sơ thiết kế xây dựng và các hồ sơ, giấy tờ chứng minh việc đáp ứng điều kiện về cấp phép xây dựng.

Bạn cũng có thể tham khảo mẫu dưới đây:

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


———

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

Kính gửi:

– UBND xã (phường)………………………………..

– (Phòng quản lý chất lượng xây dựng cấp huyện)………..

– (Cơ quan cấp giấy phép)………………………….

 

1. Tên chủ đầu tư:…………………………………………………………………………

– Địa chỉ liên hệ:…………………………..

– Số điện thoại:……………………………..

– Cấp quyết định đầu tư (đối với vốn ngân sách nhà nước):…….

2. Tên công trình……………………………………………………………….

– Địa điểm xây dựng:………………………

– Thuộc dự án nhóm……, tổng mức đầu tư:……………………đồng

– Diện tích xây dựng:……..m2

– Tổng diện tích sàn:………m2

– Số tầng:…………………………

3. Tên nhà thầu thi công:……………………………………………………………………

4. Hình thức quản lý dự án (Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn):………………………………………………………………………………….

5. Hình thức giám sát thi công (Chủ đầu tư trực tiếp giám sát hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn):……………………………………………………………………………………..

6. Giấy phép xây dựng số:……………./GPXD ngày ………tháng……….năm…………

do…………………………..cấp

7. Ngày khởi công:………………………………………………………………………..

8. Dự kiến ngày hoàn thành:………………………………………………………………

(Chủ đầu tư) xin báo ………………………………………………….để biết và theo dõi.

 

………., ngày…… tháng…….năm……..

Chủ đầu tư

(ký tên, đóng dấu)


Vừa rồi là những giải đáp liên quan đến các quy định về thông báo khởi công xây dựng công trình.  Nếu còn có vướng mắc, bạn có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

18/10/2021

18/10/2021

18/10/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Việc xây dựng các công trình nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn… luôn phải tuân theo những quy định của pháp luật. Trong đó, thông báo khởi công xây dựng công trình là một trong những khâu quan trọng.

Điều k