Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

Luật doanh nghiệp 2005;
Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;
Luật kinh doanh bất động sản 2006;
Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2006.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN
1. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính.
2. Hồ sơ bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
Dự thảo điều lệ;
Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên;
Bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc thành viên sáng lập Công ty TNHH:
Đối với cá nhân: CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
Đối với tổ chức: GCN đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty, Biên bản, Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền, CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền;
Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản và Sàn giao dịch bất động sản;
Giấy xác nhận ký quỹ tại Ngân hàng thương mại đối với số vốn Pháp định;

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính.
4. Kết quả thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Lưu ý:
Những nội dung quy định nêu trên được tổng hợp tại các văn bản hướng dẫn. Chúng tôi đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin chính xác, cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản quy phạm pháp luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý về vấn đề của mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top