Tiếp tục hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Tại Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tiếp tục sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị

Tại Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tiếp tục sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 24 quy định:

“1. Sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24 tháng 9 năm 2021 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.Người lao động sẽ tiếp tục được nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp? (Ảnh minh họa)


Người lao động thuộc đối tượng hưởng theo quy định tại Nghị quyết 03/2021 cụ thể gồm:

– Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021. Tuy nhiên các đối tượng này không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

– Đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 03/2021 đã được thực hiện từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành vào ngày 31/12/2021.

Số tiền kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động tại Nghị quyết 03/2021 thì vào khoảng 30.000 tỷ đồng.

Mức hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021 được hướng dẫn tại Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg như sau:

Sau khi Nghị quyết 24 được ban hành, nhiều người lao động có chung thắc mắc rằng nếu trước đó đã được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021 thì có tiếp tục được nhận nữa hay không?

Có thể thấy, Nghị quyết 24 quy định đối tượng được hưởng là theo Nghị quyết 03/2021. Tuy nhiên, kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 chỉ là 1.155 tỷ đồng, ít hơn nhiều so năm 2020 với 30.000 tỷ đồng. Do vậy, việc người lao động có được nhận hỗ trợ tiếp hay không, mức hỗ trợ cụ thể bao nhiêu cần chờ các văn bản hướng dẫn được ban hành trong thời gian tới vì nội dung tại Nghị quyết 24 mới chỉ là kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trên tinh thần của Nghị quyết 24, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2216/BHXH-CSXH vào ngày 12/8/2022 về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15. Cụ thể, giao nhiệm vụ cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố như sau:


– Rà soát, kiểm tra đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ, thông tin hưởng hỗ trợ đảm bảo chi trả đầy đủ, đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ. Bên cạnh đó, cần rà soát kỹ các trường hợp trùng số tài khoản, trùng thông tin nhân thân…

Trên đây là giải đáp về vấn đề hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo NQ 24. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

16/08/2022

06/07/2022

12/06/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Tại Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tiếp tục sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị