Tôi có thể dùng mẫu đơn nào để xin đi làm sớm sau sinh?

Nhiều lao động nữ hồi phục sức khỏe nhanh chóng sau sinh hoặc có nhu cầu đi làm sớm vì kinh tế có thể nộp đơn xin đi làm sau sinh. Tuy việc này là không bắt buộc nhưng sẽ được cấp trên đánh giá cao và sớm được phê duyệt hơn.

Nhiều lao động nữ hồi phục sức khỏe nhanh chóng sau sinh hoặc có nhu cầu đi làm sớm vì kinh tế có thể nộp đơn xin đi làm sau sinh. Tuy việc này là không bắt buộc nhưng sẽ được cấp trên đánh giá cao và sớm được phê duyệt hơn.

Chào bạn, theo quy định của Bộ luật Lao động thì lao động nữ có thể xin nghỉ thêm sau khi hết thời gian thai sản sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động, cũng có thể xin đi làm sớm trước khi hết thời gian nghỉ. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được thông tin như sau để bạn tham khảo.

Thời gian nghỉ thai sản là bao lâu?

Theo quy định tại Điều 34, Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 139 Bộ Luật lao động 2019 thì:

– Thời gian hưởng chế độ khi sinh con đối với lao động nữ tối đa là 6 tháng, trong đó nghỉ trước sinh không quá 02 tháng.

– Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên, cứ thêm mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. 

Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Mặt khác, nếu lao động nữ sau khi sinh con có khả năng phục hồi rất nhanh và có nguyện vọng trở lại làm việc sớm có thể viết đơn xin đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản. Tuy nhiên, để được trở lại làm việc sớm cần đáp ứng một số yêu cầu theo quy định.

Đơn xin đi làm sau sinh, dùng mẫu nào?

Lao động nữ có thể tham khảo mẫu đơn xin đi làm sau sinh dưới đây để nộp cho công ty, nơi mình làm việc.

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………..

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………./…………./………….. Nơi sinh: ……………………………………….

Cấp bậc: ………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………..

Đơn vị làm việc: …………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………

Được sự đồng ý của ……………………………… tôi được nghỉ thai sản từ: ngày……. tháng…….. năm…….. đến ngày…….. tháng……… năm…….. .

Đến nay, tuy chưa hết thời gian nghỉ thai sản nhưng tôi mong muốn được quay trở lại làm việc trước thời hạn vì tôi thấy mình có đủ sức khỏe để đi làm sớm (có xác nhận của bệnh viện). 

Tôi làm đơn này kính đề nghị…………………………………….. cho tôi được trở lại công tác từ ngày……..tháng ……..năm.………

Kính mong ………………………………..xem xét và giải quyết.

………, Ngày.……tháng.……năm.….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Không bắt buộc phải ghi đúng theo mẫu đơn như trên, bạn có thể viết theo cách của bạn, miễn là đơn có đủ các nội dung theo quy định:

– Quốc hiệu tiêu ngữ: Phải có trong mọi lá đơn

– Tên đơn: Có thể là Đơn xin trở lại công tác hoặc Đơn xin trở lại làm việc hoặc Đơn xin đi làm sớm trước thời hạn.

– Tên người/ đơn vị nhận đơn: Bạn có thể ghi tên công ty hoặc phòng nhân sự

– Tên người viết đơn và các thông tin cần thiết về ngày sinh, vị trí làm việc

– Lý do làm đơn: Ghi lý do làm đơn, mong muốn trở lại làm việc và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

– Ngày/ tháng/ năm: Ghi ngày tháng năm làm đơn

– Ký và ghi rõ họ tên: Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên

Thủ tục xin đi làm sớm sau thai sản

Khoản 4 Điều 139 Bộ luật lao động 2019 có quy định cụ thể các điều kiện nhất định lao động nữ sau khi sinh phải đảm bảo mới có thể được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản. Cụ thể:

– Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động.

– Khi trở lại làm việc sớm sau sinh, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Có thể thấy lao động nữ muốn đi làm lại phải đảm bảo 3 điều kiện sau:

1. Đã nghỉ ít nhất được 04 tháng thai sản

2. Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động;

3. Được người sử dụng lao động đồng ý.

Như vậy, khi đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, bạn chỉ cần nộp đơn xin đi làm sau sinh cho doanh nghiệp đợi để được xét duyệt là bạn có thể đi làm trở lại.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý tuy có thể đi làm trước khi hết hạn nghỉ thai sản nhưng để đảm bảo cho sức khỏe và có điều kiện chăm sóc con tốt hơn thì lao động nữ vẫn nên nghỉ hết thời gian 06 tháng, khi có vấn đề bất thường về sức khỏe cần được thăm khám ngay.

Trên đây là mẫu đơn xin đi làm sớm sau sinh. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Đi làm sau sinh 4 tháng được hưởng chế độ và quyền lợi gì?Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

22/03/2022

21/03/2022

21/03/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Nhiều lao động nữ hồi phục sức khỏe nhanh chóng sau sinh hoặc có nhu cầu đi làm sớm vì kinh tế có thể nộp đơn xin đi làm sau sinh. Tuy việc này là không bắt buộc nhưng sẽ được cấp trên đánh giá cao và sớm được phê duyệt hơn.