Từ 20/3, bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên?

Từ ngày 20/3/2021, khi 4 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, xếp lương của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có hiệu lực sẽ bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên?

Từ ngày 20/3/2021, khi 4 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, xếp lương của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có hiệu lực sẽ bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên?

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Chứng chỉ ngoại ngữ có thời hạn bao lâu?

Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định tùy theo mục đích, yêu cầu của từng công việc cụ thể (khoản 2 Điều 3 Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT).

Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng do Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc (Công văn 3755/BGDĐT-GDTX).

những chứng chỉ được cấp trước đây theo Quyết định 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình tiếng Anh thực hành ABC và Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành thì sẽ được quy đổi theo Khung 06 bậc:

 

Stt

Trình độ quy đổi

Trình độ tương đương theo Khung ngoại ngữ 6 bậc

1

Trình độ A theo Quyết định 177

Bậc 1

Trình độ A1 theo Quyết định 66

2

Trình độ B theo Quyết định 177

Bậc 2

Trình độ A2 theo Quyết định 66

3

Trình độ C theo Quyết định 177

Bậc 3

Trình độ B1 theo Quyết định 66

4

Trình độ B2 theo Quyết định 66

Bậc 4

5

Trình độ C1 theo Quyết định 66

Bậc 5

6

Trình độ C2 theo Quyết định 66

Bậc 6

 

Như vậy, thời hạn sử dụng của chứng chỉ ngoại ngữ do đơn vị sử dụng nhân lực quy định tùy thuộc yêu cầu công việc.

Chứng chỉ tin học có thời hạn sử dụng bao lâu?

Việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Hiện nay, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm 2 loại:

– Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

– Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao.

Các chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin này đều không quy định thời hạn sử dụng. Việc chấp nhận, thời hạn áp dụng chứng chỉ tin học sẽ do UBND cấp tỉnh quy định tùy theo yêu cầu công việc cụ thể.

Trước đây thì sẽ được cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2020.

Theo khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp trước ngày 10/8/2016 (theo Quyết định 21/2000/QĐ-BGD&ĐT) vẫn có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Tuy nhiên, chứng chỉ cũ không được chuyển đổi trực tiếp mà phải thi hoặc học lại.

 

Sắp tới, bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên?

Theo quy định hiện nay, giáo viên các cấp đều phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ từ bậc 1 – bậc 3 (tùy hạng và tùy cấp học) và yêu cầu về trình độ tin học ở mức đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Đối với cấp trung học phổ thông, giáo viên dạy ngoại ngữ được yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai tương ứng như trình độ ngoại ngữ của các giáo viên khác.

Từ ngày 20/3/2021, theo loạt Thông tư 01, 02, 03, 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giáo viên không còn phải đảm bảo bậc 1, bậc 2, bậc 3 như hiện nay mà chuyển thành “có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao”.

Yêu cầu về trình độ tin học không còn là đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT mà là “có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ” của giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp.

Như vậy, từ ngày 20/3/2021, không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên các cấp.

Trên đây là những phân tích liên quan đến bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi tại đây. Các chuyên gia pháp lý của hieuluat.vn sẽ hỗ trợ bạn câu trả lời trong vòng 24h giờ làm việc, nếu câu hỏi đầy đủ thông tin.

Có thể bạn quan tâm

08/03/2021

08/03/2021

08/03/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Từ ngày 20/3/2021, khi 4 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, xếp lương của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có hiệu lực sẽ bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top